เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มะละกอแขกดำสระแก้ว สร้างเงินกว่า 10 ปี สมบัติ คำแดง...ยินดีนำเสนอ
   
ปัญหา :
 
 
เดิมพ่อแม่ของคุณสมบัติอยู่ที่จังหวัดนครนายก แต่เนื่องจากที่จังหวัดปราจีนบุรี แถบอำเภอวังน้ำเย็น เป็นป่าที่เปิดใหม่ มีไร่นากว้าง ที่ดินราคาไม่แพง บางแห่งซื้อราคาถูกๆ ไร่ละ 500-1,000 บาท จำนวน 10-20 ไร่ หากขยันก็บุกเบิกได้เพิ่มเติมอีก ครอบครัวเขาจึงย้ายมาปักหลักอยู่บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้ ขึ้นกับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี คุณสมบัติ คำแดง บอกว่า ตนเองย้ายมาอยู่ที่เขาฉกรรจ์ ตั้งแต่อายุได้ 6 ปี ปัจจุบันปี 2554 อายุได้ 38 ปี อาชีพที่พ่อแม่ของคุณสมบัติทำและตกทอดมายังสมบัติคือ ทำนา ทำไร่ เมื่อปี 2536 คุณสมบัติเห็นคนที่จันทบุรี ปลูกมะละกอแล้วมีรายได้ดี จึงอยากทำบ้าง เขาซื้อเมล็ดมะละกอมาปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ ปลูกแล้วเห็นเงิน จึงขยายเพิ่มเรื่อยๆ บางคราวปลูกมากถึง 20 ไร่ เมื่อมีผลผลิต แรกๆ มีคนมาซื้อ ต่อมาเขานำไปขายเองที่ตลาดไท ขณะเดียวกันก็ซื้อของคนอื่น ที่เรียกว่า "ลูกสวน" ลูกสวนที่ปลูกมะละกอ พื้นที่หมุนเวียน ไม่แน่นอน บางคราวมีมากถึง 100 ไร่ แต่บางครั้งก็ลดเหลือ 20 ไร่ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรคและเศรษฐกิจ รูปแบบการปลูกมะละกอของคุณสมบัติ จะเช่าที่ปลูก แล้วย้ายไปเรื่อยๆ เพื่อลดการระบาดของโรคและแมลง แต่ที่เช่าต้องมีแหล่งน้ำเท่านั้น หากไม่มีแหล่งน้ำ จะปลูกมะละกอเป็นการค้าไม่ได้ พันธุ์มะละกอที่ปลูก คุณสมบัติ บอกว่า เป็นพันธุ์แขกดำ ที่เก็บพันธุ์มาจากจันทบุรี ตั้งแต่ปี 2536 โดยคัดผลที่สวย หัวท้ายมีขนาดเท่ากัน พื้นที่ 15 ไร่ หาเด็ดๆ ได้เพียงต้นสองต้นเท่านั้น มะละกอของคุณสมบัติ เนื้อสีแดง เนื้อแข็ง รสหวาน เป็นมะละกอกินผลสุก วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ เมื่อได้ผลที่ต้องการแล้ว นำเมล็ดมาล้าง แล้วตากแดดอ่อนๆ 3 วัน หากต้องการเพาะ ก็นำลงเพาะได้เลย หากไม่เพาะก็สามารถเก็บไว้ได้ 6 เดือน แปลงปลูกที่คุณสมบัติพาไปถ่ายภาพ เขาปลูกอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 15 ไร่ ค่าเช่าที่ 800 บาท ต่อไร่ ต่อปี คุณสมบัติแนะนำวิธีปลูกมะละกอว่า หยอดเมล็ดลงถุง 2-3 เมล็ด จากนั้น 40 วัน จึงปลูกได้ ระยะปลูกที่คนทั่วไปนิยม คือระหว่างต้นระหว่างแถว 2 คูณ 2.50 เมตร แต่ที่คุณสมบัติใช้อยู่ คือ 1.75 เมตร คูณ 2.50 เมตร คือระหว่างต้น 1.75 เมตร ระหว่างแถว 2.50 เมตร เขาให้เหตุผลว่า ต้องการประหยัดที่ จะปลูกมะละกอได้ 365 ต้น ต่อไร่ โดยประมาณ เหตุที่ต้องประหยัดที่นั้น เจ้าตัวเฉลยว่า หลังปลูก 7 เดือน หรืออาจจะสั้นเข้ามาหน่อยคือ 200 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว จากนั้นเก็บไปอีก 5-6 เดือน ก็อาจจะโละแล้วปลูกใหม่ เพราะมีไวรัสระบาด ผลผลิต 50-60 กิโลกรัม ต่อต้นที่ได้ ถือว่าคุ้ม จำนวนต้นต่อไร่ที่มากขึ้น ก็ช่วยได้ แต่หากยืดเวลาเก็บออกไปได้รวมเป็น 2 คอ เวลาปีเศษๆ ผลผลิตที่ได้ 100 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี ขึ้นอย่างแน่นอน คุณสมบัติไม่ได้เคร่งครัดว่าจะต้องเก็บมะละกอ 6 เดือนหรือปีเศษๆ เขาดูสถานการณ์ หากโรคไม่รุมเร้าก็เก็บอยู่ปีเศษๆ หากมีโรคก็รีบรื้อ เพราะเวลาเก็บ 5-6 เดือน พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือ "โคตรคุ้มแล้ว" เก็บได้ 40-50 กิโลกรัม ต่อต้น มะละกอกิโลกรัมละ 8 บาท ต้นละ 400 บาท ไร่ละ 365 ต้น ทุนทั้งระบบคือน้ำและปุ๋ย ไร่ละ 10,000 บาท "มีบ้างที่เก็บปีเศษๆ ส่วนใหญ่แล้วเก็บอยู่ 5-6 เดือน" คุณสมบัติ บอก มาดูวิธีการปลูกกันบ้าง หลังปลูก 10 วัน เจ้าของใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ต้นละ 10 กรัม จากนั้นใส่ให้ทุก 15 วัน เมื่อมะละกอติดดอก เปลี่ยนใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 จำนวน 2 ช้อน ต่อต้น ยามที่มะละกอมีลูกเล็กใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 มะละกอ อายุ 6 เดือน เริ่มจะเก็บผลผลิตใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในเรื่องของปุ๋ย เขาใส่ให้ทุก 15 วัน แรกๆ บำรุงต้นเป็นสูตร 25-7-7 ต่อมาต้องการให้มีดอกสูตร 8-24-24 สำหรับสูตร 15-15-15 เป็นสูตรกลางๆ ครั้นต้องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ให้มะละกอเนื้อสีแดงเข้ม รสหวาน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 จำนวนปุ๋ยดูไม่น้อย แต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุน ผู้ปลูกมะละกอ เมื่อเตรียมอะไรหลายๆ อย่างพร้อม เรื่องปุ๋ยก็ต้องลงทุน น้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณสมบัติมีระบบน้ำให้ มีหัวจ่ายน้ำทุกต้น ระบบน้ำเคลื่อนย้ายได้ เมื่อย้ายที่ "หมดเงาะ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เป็นฤดูของมะละกออย่างแท้จริง หากราคากิโลกรัมละ 10 บาท มะละกอจะมีรายได้ไร่ละแสนบาท หากกิโลกรัมละ 5-6 บาท มะละกอดีมีรายได้ไร่ละประมาณ 50,000 บาท เคยต่ำมากๆ 3-4 บาท แต่ก็อยู่ไม่นาน เอาที่สูงๆ มาเฉลี่ย เคยขายได้สูงสุดกิโลกรัมละ 14 บาท สำหรับเดือนมิถุนายน 2552 ราคามะละกอขายได้กิโลกรัมละ 12 บาท" คุณสมบัติ บอก คุณสมบัติ บอกว่า เมื่อทราบว่า มะละกอราคาดีช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปี ก็จะเพาะมะละกอเดือนพฤศจิกายน ปลูกเดือนธันวาคม-มกราคม เพราะมะละกอใช้ระยะเวลาในแปลง 7-8 เดือนจึงเก็บผลผลิตได้ "มะละกอถูกเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม แดดเริ่มเผา ผิวมะละกอไม่สวย มะละกอเริ่มปรับตัว อากาศร้อนกลางวัน อากาศเย็นกลางคืน เนื้อเป็นสองสี พ่อค้าจะผ่าเนื้อดู สาเหตุหนึ่งที่ถูก เพราะมะละกอมีมาก เนื่องจากมะละกอที่ปลูกด้วยน้ำฝน ออกสู่ตลาดกันมาก ของผมเน้นขายผลสุก แต่ก็ขายดิบบ้าง อย่างคาดการณ์ว่า มะละกอสุกจะถูกก็เก็บดิบขาย หรือมะละกอสุกที่ผิวไม่สวยก็ขายเป็นมะละกอส่งโรงงาน แถวบ้านผมมีปอกมะละกอสุกแล้วแช่ส่งโรงงานที่ราชบุรี มะละกอนี่ดี ลงทุน 1 บาท จะได้มา 4 บาท" คุณสมบัติ บอก พื้นที่ปลูกมะละกอที่สระแก้วนั้นมีค่อนข้างมากในบางปี อย่างปี 2551 มะละกอออกจากสระแก้ววันละ 100 ตัน ปี 2552 ออกจากสระแก้วราว 10 ตัน ต่อวัน สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาเรื่องโรคแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวม คุณสมบัติจะเช่าที่ดินปีต่อปี เจ้าของที่ดีใจมากที่ได้ค่าเช่า 800 บาท ต่อไร่ ปกติเจ้าของที่ปลูกมันสำปะหลัง 2-3 ปีจึงหยุดปลูกพักดินปีหนึ่ง แต่หากให้เช่าปลูกมะละกอ เมื่อนำไปปลูกมันต่อ ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว เนื่องจากปุ๋ยยังตกค้างอยู่ในดินมาก คุณสมบัติปลูกมะละกอเอง ส่งมะละกอเอง ส่วนหนึ่งยังต้องนำของลูกสวนไปส่งด้วย บางฤดูกาลได้พักเดือนละ 3-4 วันเท่านั้น แต่บางช่วงได้หยุดนาน นำมะละกอไปส่งสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น การขนส่งมะละกอ เขาบรรทุก 2 ตันเศษๆ จริงๆ แล้วบรรทุกได้มากกว่านี้ แต่คุณสมบัติต้องการถนอมรถ เส้นทางที่เขาเดินรถ ออกจากบ้านคือที่วังน้ำเย็นและเขาฉกรรจ์ ผ่านสระแก้ว ผ่านสี่แยกกบินทร์บุรี วงเวียนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้านครนายก รังสิต แล้วก็ตลาดไท ระหว่างทาง อาจจะต้องจ่ายเงินพิเศษบ้าง 50-100 บาท ส่วนการนำของลูกสวนไปจำหน่ายที่ตลาด คุณสมบัติได้กิโลกรัมละ 2 บาท หักค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะน้ำมันแล้ว เหลือกิโลกรัมละ 70-80 สตางค์ โดยประมาณ คุณสมบัติปลูกมะละกอมานาน เขามีประสบการณ์ หากมีเวลาเขาจะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ที่เป็นเกษตรกร เช่นที่ปราจีนบุรี โดยส่วนตัว เขามีทรัพย์สินพอสมควร เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งที่มีอยู่ เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งๆ ที่ความรู้สูงสุดของเขาคือชั้นประถมปีที่ 6 "ลูกสวนมีขึ้นมีลง เขาหยุดไปแล้วก็มาปลูกใหม่ คนที่จะปลูกเขาจะมาหา บอกว่าหาตลาดเผื่อด้วย เราก็จะช่วยหาตลาดให้เขา คุยกับผู้รับซื้ออีกทีหนึ่ง สำหรับคนที่อยากปลูก ผมว่าควรปลูกทีละน้อยก่อน ไปคุยกับผู้ซื้อ เนื่องจากมีผู้ซื้อส่ง อย่างที่อื่นๆ เช่น ลพบุรี ราชบุรี มีแบบผมนี้มาก ที่สระแก้วเมื่อก่อนมีมาก ทุกวันนี้ลดน้อยลง" คุณสมบัติ ให้แง่คิด ติดต่อคุณสมบัติได้ตามที่อยู่ หรือ โทร. (086) 057-1224
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 23 ฉบับที่ 505
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM