เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การแก้ไขดินด่าง ทำอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
    ดินสภาพเป็นด่าง มีความเป็นกรด-ด่างระดับ 11 จะปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    ดินที่มีสมบัติเป็นด่าง มักมีปริมาณธาตุโซเดียมในดินสูง แก้ไขได้โดยเติมแคลเซียมซัลเฟต หรือกำมะถันผง เพื่อลดความเป็นพิษของโซเดียม และทำให้ดินแน่นทึบน้อยลง แล้วขังน้ำไว้ 1-2 วัน และระบายทิ้งไป จากนั้นต้องรักษาความชื้นในดินไว้ตลอดเวลา อย่าให้หน้าดินแห้ง วิธีแก้ไขข้างต้นเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หากเป็นพื้นที่ขนาดเล็กให้หลีกเลี่ยงการนำมาใช้ในการเกษตรโดยนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
2
ตำบล / แขวง :
ท้อแท้
อำเภอ / เขต :
วัดโบสถ์
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 299
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM