เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
พื้นที่ซับน้ำจะปลูกพืชอะไรดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีพื้นที่ซับน้ำ ที่มีน้ำไหลซึมจากผิวดินตลอดเวลา ต้นไม้ที่พบคือ บอน เฟิร์น และพืชตระกูลหญ้า มีนกและสัตว์อาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง พื้นที่ส่วนนี้มีประมาณ 5 ไร่ ส่วนที่ดอนมีอยู่ประมาณ 10 ไร่ ผมปลูกลำไยและพืชอื่น ๆ ไว้ ส่วนรอยต่อของทั้งสองผืนผมขุดบ่อปลาไว้ 3 บ่อ ขนาดบ่อละ 1 ไร่ ขอถามว่า ผมจะปลูกอะไรได้บ้างในพื้นที่ซับน้ำดังกล่าว เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่แบบนี้
วิธีแก้ไข :
 
    พื้นที่ซับน้ำ หรือฉ่ำน้ำ ดังกล่าว พืชที่ปลูกได้ดีคือ มะกอกน้ำ และมะไฟ แต่ข้อจำกัดของจังหวัดเชียงรายที่จะมีผลกระทบต่อพืชทั้ง 2 ชนิด คือ มีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวอาจมีผลทำให้การติดดอกออกผลแตกต่างออกไปจากถิ่นเดิม แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการระบุว่าปลูกมะกอกน้ำได้ดีหรือไม่อย่างไร ส่วนมะไฟนั้นพอปรับตัวได้เพราะมีปลูกกันบ้างในบริเวณภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัด รวมทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าต้องการกิ่งพันธุ์ คงจะต้องเดินทางมาซื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่นี่เขามีพันธุ์ดีจำหน่าย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
แม่จัน
อำเภอ / เขต :
แม่จัน
จังหวัด :
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
57110
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 296
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM