เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สารละลายดินดานทำให้ร่วนซุยจริงหรือไม่
   
ปัญหา :
 
 
  1. สารละลายดินดานจะทำให้ดินร่วนซุยจริงหรือไม่ และจะเป็นอันตรายต่อพืชหรือไม่
  2. ดินทรายคุณภาพต่ำ หากเราใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรืออินทรียวัตถุปรับปรุงดิน ต้องใช้เวลานานสักเท่าใด สภาพดินจึงจะสมบูรณ์ พืชเจริญเติบโตได้ดี
วิธีแก้ไข :
 
  1. สารละลายดินดานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดคือ อะลูมินัมลอลิเอดซัลเฟต หรืออกริเอสซี จากผลการทดลองของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ช่วยทำให้ดินเก็บความชื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่ได้อธิบายผลของการละลายดินดานแต่ประการใด
  2. การที่จะปรับปรุงดินให้ดีขึ้นนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ อย่างไรก็ตาม จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4-5 ปี
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
หาดใหญ่
อำเภอ / เขต :
หาดใหญ่
จังหวัด :
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
90110
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 295
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM