เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การเก็บเกี่ยว สตรอเบอรี่ อย่างถูกวิธี ให้ได้คุณภาพ
   
ปัญหา :
 
 
สนใจปลูก สตรอเบอรี่ ทดลองปลูกไว้ที่ภาคเหนือ ต้นเจริญเติบโตดี แต่อยากทราบว่า ช่วงเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่ง ควรทำอย่างไร เพื่อให้สตรอเบอรี่ได้คุณภาพ ขายได้ราคา
วิธีแก้ไข :
 
การปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้คุณภาพนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ การปลูก การดูแลรักษาที่ดี ควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ ตลอดทั้งการขนส่งไปยังตลาด บริการให้ถึงมือผู้บริโภค สตรอเบอรี่ จะออกดอกในเดือนพฤศจิกายน เมื่ออากาศหนาวเย็นเข้ามาเยือน หลังดอกบานแล้ว อีกประมาณ 1 เดือน ผลเริ่มสุกแก่ เก็บเกี่ยวได้ เมื่อย่างเข้าสู่เดือนมกราคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี แต่ในช่วงเดือนมีนาคมจะมีผลผลิตสตรอเบอรี่ออกมามากที่สุด โดยธรรมชาติแล้ว สตรอเบอรี่มักสุกแก่ไม่พร้อมกันทั้งต้น จึงต้องเก็บเกี่ยวทุกวัน หรือ วันเว้นวัน ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก วิธีเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอรี่ ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้า อากาศยังไม่ร้อน เลือกผลที่มีสีแดงเพียงบางส่วน เมื่อเก็บไว้ระยะหนึ่ง หรือใช้เวลาในการขนส่ง ผลจะแดงสดขึ้นได้ ให้ใช้มือเด็ดขั้ว หรือใช้กรรไกรคม สะอาด ตัดขั้วแล้ววางผลเบาๆ ลงในภาชนะบรรจุ อาจใช้ตะกร้าพลาสติกที่โปร่ง หรือกระบะไม้ฉำฉา มีคานหิ้วขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ประการสำคัญ ต้องเป็นภาชนะทรงเตี้ย สามารถมองเห็นผลได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุบ่อยๆ บุก้นภาชนะบรรจุด้วยใบสตรอเบอรี่ ป้องกันผลช้ำ ข้อควรระวัง อย่าวางซ้อนทับกันมากเกินไป เมื่อรวบรวมได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้ว จึงนำมาคัดเลือกผลในโรงเรือน การคัดเลือกผล มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ หนึ่ง การคัดคุณภาพเพื่อส่งโรงงานแปรรูป ต้องมีผลสมบูรณ์ เนื้อผลสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.0 เซนติเมตร มีก้านผลยาว 1.5 เซนติเมตร และผลมีส่วนที่เป็นสีขาวไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วน และ สอง การคัดคุณภาพเพื่อบริโภคสด คัดเลือกผลที่สวย ไม่บิดเบี้ยว ผิวมัน สะอาด กลีบเลี้ยงที่ติดผลมีสีเขียว และไม่แห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ไม่มีรอยช้ำ เน่า หรือมีเชื้อราติดมา ผลมีสีแดงอย่างน้อย 60-80 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างการขนส่ง การวางทับซ้อนกันไม่ควรเกิน 2 ชั้น และให้รองก้นภาชนะด้วยใบสตรอเบอรี่ที่ตัดก้านออกแล้ว และผึ่งลมให้สลด เพื่อไม่ให้คายน้ำออกมามากจนมีผลกระทบต่อผลสตรอเบอรี่ การปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น ผลสตรอเบอรี่จะถึงปลายทางอย่างมีคุณภาพ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
บ้านกลาง
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
51000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM