เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เอนไซม์เพนโตซาเนส กับการเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์
   
ปัญหา :
 
 
เป็นผู้รับจ้างเลี้ยงสุกรให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องสร้างโรงเรือนและจัดหาอุปกรณ์การเลี้ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ส่วนบริษัทจะเป็นผู้นำลูกสุกร อาหารสัตว์ ยารักษาโรค มาให้ และมีนักวิชาการมาแนะนำระหว่างการเลี้ยงเป็นครั้งคราว และบริษัททำสัญญาว่าจะรับซื้อสุกรที่มีชีวิตอยู่ ในราคา 55 บาท ต่อกิโลกรัม เมื่ออายุครบ 4 เดือน สุกร ต้องมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม หากมีน้ำหนักต่ำกว่ากำหนด คือที่ 80-89, 70-79 และ 60-69 กิโลกรัม บริษัทจะตัดราคาลง 1, 2 และ 3 บาท ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ เมื่อจับสุกรแล้วบริษัทจึงคิดค่าใช้จ่ายการลงทุน ลูกสุกร ค่าอาหาร ยารักษาโรค ที่เหลือจึงเป็นของผู้เลี้ยง ขณะนี้ มีปัญหา คือ ผมเลี้ยงสุกรไว้ 250 ตัว แต่มีจำนวนหนึ่งทำน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนด โชคดีที่เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง มีเรื่องเกี่ยวกับการเสริมอาหารสัตว์ด้วย เอนไซม์เพนโตซาเนส เพื่อบำรุงสุขภาพไก่ไข่และสุกร แต่เนื้อหาสั้นมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจ ตามที่ผมส่งสำเนาแนบมาพร้อมนี้ จึงขอเรียนถามว่า 1. เอนไซม์เพนโตซาเนส เป็นสารที่ผสมในอาหารเม็ดแล้ว หรือเป็นสารแยกส่วนออกมา เกษตรกรต้องซื้อมาผสมอาหารเอง 2. ถ้าแยกขายจะซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร ขอคำแนะนำด้วย
วิธีแก้ไข :
 
เอนไซม์เพนโตซาเนส ได้จากจุลินทรีย์ในกลุ่มแอสเปอร์จิลลัส เป็นผลงานวิจัย ของ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เอนไซม์ชนิดนี้ใช้เสริมในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารในสุกรและไก่ไข่ช่วยให้การดูดซับสารอาหารของสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มอัตราการแลกเนื้อมากขึ้น เช่นเดียวกัน ข้อดี ทำให้ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงมีความสามารถดูดซึมได้มาก ทำให้มีการตกค้างของสารอินทรีย์ในมูลสัตว์น้อยลง จึงช่วยลดปัญหากลิ่นของมูลสัตว์ลงด้วย ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ นำไปพัฒนาในเชิงธุรกิจแล้ว ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปผง บรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 290 บาท ต่อกิโลกรัม อัตราที่ใช้ 0.50 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน แหล่งจำหน่ายที่ภาคใต้ ติดต่อที่ ร้านตรังวัฒนา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร. (052) 355-406, (075) 235-423 ส่วนที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 618-4303 หรือ (089) 994-1616
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
สะพี
อำเภอ / เขต :
ปะทิว
จังหวัด :
ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
86230
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM