เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ไทย ยังต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศ
   
ปัญหา :
 
 
มีความสนใจอยากปลูกกาแฟ แต่ยังขาดข้อมูล ความต้องการผลผลิตของกาแฟ มีที่ดินอยู่ที่ภาคเหนือ จะปลูกพันธุ์อะไรดี
วิธีแก้ไข :
 
กาแฟ มี 2 ชนิด แต่มักเรียกว่า พันธุ์อาราบิก้า กับ พันธุ์โรบัสต้า ผู้ที่นิยมบริโภคกาแฟกล่าวว่า อาราบิก้า เป็นกลิ่นและรส ส่วน โรบัสต้า เป็นเนื้อของกาแฟ ความแตกต่างระหว่างกาแฟ 2 พันธุ์ อาราบิก้า มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอธิโอเปีย ต่อมาแพร่เข้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย ทวีปเอเชีย และเข้าสู่ทวีปอื่นๆ กาแฟอาราบิก้า มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก ผลผลิตทั้งหมดเป็น อาราบิก้า 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรบัสต้า ลักษณะของอาราบิก้า มีลำต้น กิ่ง ก้าน และเมล็ด เล็กกว่าโรบัสต้า เจริญเติบโตได้ในแหล่งที่มีอุณหภูมิระหว่าง 13-21 องศาเซลเซียส และสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 700-1,800 เมตร ต้องการปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร ต่อปี และดินร่วนสีแดง หน้าดินลึก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังดอกบานแล้ว 6-9 เดือน อายุให้ผลผลิตกาแฟทั้ง 2 พันธุ์ เมื่อย่างเข้าปีที่ 3 ส่วนกาแฟ โรบัสต้า มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก และลุ่มแม่น้ำดูอิลู ในทวีปแอฟริกา ครอบคลุมถึงประเทศเซเนกัล กาบอง ซาอีร์ กานา ซูดาน และแคเมอรูน ต่อมากระจายเข้าสู่ทวีปยุโรป โรบัสต้า เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งที่มีอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส มีทรงพุ่ม และใบขนาดใหญ่กว่าอาราบิก้า มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ แต่แตกกิ่งก้านน้อย และไม่ชอบดินที่เป็นทรายจัด เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังดอกบานแล้ว 8-9 เดือน เนื่องจาก โรบัสต้า เป็นพืชผสมข้าม ซึ่งต่างจากอาราบิก้า ดังนั้น หากต้องการพันธุ์ดี มีความสม่ำเสมอของพันธุ์ ต้องใช้กล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประการเดียว จากสถิติของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ปี 2556 พื้นที่ปลูกกาแฟของประเทศไทย รวม 279,000 ไร่ ให้ผลผลิต 38,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 137 กิโลกรัม ต่อไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าลดลงทุกปี เนื่องจากเกษตรกรตัดฟันต้นกาแฟออกแล้วปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพาราแทนที่ แต่ตรงข้ามกัน พื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ากลับเพิ่มขึ้น เพราะว่าความต้องการบริโภคกาแฟภายในประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเอง ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ความต้องการบริโภคกาแฟ ปี 2556 ของไทยสูงถึง 70,000 ตัน จึงต้องนำเข้ากาแฟอีกประมาณ 30,000 ตัน จะเห็นว่าการผลิตกาแฟในประเทศยังมีการเติบโตได้อีก แต่สำคัญอยู่ที่ราคาซื้อขายของกาแฟเอง ในช่วงนี้บ้านเราไม่มีราคาอ้างอิง เนื่องจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว จึงต้องใช้ข้อมูลในตลาดนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่มีราคาซื้อขาย ณ เดือนมิถุนายน 2556 กาแฟอาราบิก้า กิโลกรัมละ 100 บาท และกาแฟโรบัสต้า ราคากิโลกรัมละ 70 บาท หากพูดถึงภาพรวมของผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกแล้ว อันดับหนึ่งยังเป็นของ บราซิล อันดับสองตามมาคือ เวียดนาม และอันดับสาม ซึ่งเคยเป็นคอสตาริกา แต่ถูกอินโดนีเซียเบียดขึ้นมาแทนที่ ที่ผลิตได้ 3.35, 1.50 และ 0.58 ล้านตัน ตามลำดับ ต้องการายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
ทับคล้อ
อำเภอ / เขต :
ทับคล้อ
จังหวัด :
พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
66150
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM