เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ 'ชัยนาท 86-1' จุดเด่น 'ปลูกง่าย-ให้ผลผลิตสูง'
   
ปัญหา :
 
 
 ขณะที่ตลาดข้าวโพดหวานทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มที่ต้องการเพิ่มขึ้นจาก เดิมที่มีมูลค่าส่งออกปีละ 5,000 ล้านบาท แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของไทยกลับประสบปัญหาสารพัด ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เมล็ดพันธุ์ราคาแพง ล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ชัยนาท 86-1” ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเด่นคือปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั่วไทยทั้งเขตน้ำฝน และเขตชลประทาน และยังให้ผลผลิตสูงด้วย 
 
                       นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ทำการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดหวายลูกผสม ล่าสุดประสบผลสำเร็จปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเป็นอย่างดีอีก 1 สายพันธุ์ คือ “พันธุ์ชัยนาท 86-1” ซึ่งเดิมชื่อ ซีเอ็นเอสเอช 7550 (CNSH 7550) เป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์แท้เบอร์ 75 กับสายพันธุ์แท้เบอร์ 50 โดยมีการปลูกคัดเลือกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548-2551 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จากนั้นได้มีการปลูกทดสอบการให้ผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น ทำการเปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดหวาน พร้อมเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นและเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรที่ จ.ชัยนาท ลพบุรี และสงขลาในช่วงปี 2551-2553 จนได้พันธุ์ที่นิ่ง สามารถส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกได้ 
 
                       ลักษณะของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 มีความสูงของต้นประมาณ 220 เซนติเมตร อายุวันออกดอก 50 วันหลังจากปลูก และอายุวันออกไหม 52 วันหลังจากปลูก ความสูงฝักอยู่ที่ 120 เซนติเมตร ฝักมีรูปทรงกระบอกขนาดใหญ่ ราว 5x18 เซนติเมตร มีจำนวนแถวของเมล็ด 16-18 แถว โดยมีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ออกฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ยไร่ละ 2,888 กิโลกรัม และผลผลิตฝักสดปอกเปลือกอยู่ที่ไร่ละ 1,939 กิโลกรัม ขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ที่เกษตรกรนิยมปลูกช่วงที่ผ้านมาให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกอยู่ที่ไร่ละ 2,589 กิโลกรัม และผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ไร่ละ1,898 กิโลกรัม 
 
                       นอกจากนั้นข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 ยังมีอัตราแลกเนื้อหรือสัดส่วนของน้ำหนักเมล็ดทั้งฝักต่อน้ำหนักฝักทั้ง เปลือก 40% ส่วนพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 มีอัตราแลกเนื้อ 31% อีกทั้งยังมีรสชาติหวาน ให้ความหวาน 13.8 องศาบริกซ์ ไม่แตกต่างจากพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ที่ให้ความหวาน 14.3 องศาบริกซ์ ให้โปรตีนสูงถึง 3.69 % และไขมัน 2.68% ที่สำคัญยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีด้วย สามารถปลูกได้ทั่วไปทั้งเขตน้ำฝนและในพื้นที่ชลประทาน ทั้งก่อนฤดูทำนาและหลังฤดูทำนาด้วย 
 
                       ล่าสุดคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้พิจารณาประกาศให้ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 86-1 เป็นพันธุ์รับรองแล้ว โดยกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวานลูกผสมชัยนาท 86-1 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรที่จะใช้พันธุ์ไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ เบื้องต้นคาดว่า จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน และช่วยเพิ่มช่องทางการซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
 
                       กระนั้นหากเกษตรกรจะปลูกควรหลีกเลี่ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาด ของโรคราน้ำค้าง และโรคใบไหม้แผลใหญ่ หรือหากปลูกในสภาพที่เหมาะต่อการระบาดของโรคดังกล่าว ควรใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคตามคำแนะนำการใช้สารเคมีของกรมวิชาการเกษตร เคร่งครัว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จ.ชัยนาท โทร.0-5640-5080-1 
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 27 ก.พ.57
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM