เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ลพบุรี ไม่เหมาะเป็นแหล่งปลูกยาสูบ
   
ปัญหา :
 
 
มีที่ดินว่างเปล่าอยู่ที่จังหวัดลพบุรี มีความสนใจอยากปลูกยาสูบ ด้วยเห็นว่ามีราคาสูง จึงขอเรียนถามว่า จะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และจะไปศึกษาดูงานของจริงที่อยู่ใกล้จังหวัดลพบุรีได้ที่ไหน
วิธีแก้ไข :
 

ปัจจุบัน ประเทศไทย มีเกษตรกรปลูกยาสูบอยู่ 4 พันธุ์ มี เวอร์จิเนีย ปลูกกันมาก ที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน นครพนม อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และสุโขทัย พันธุ์เบอร์เลย์ มีปลูกที่จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ พันธุ์เตอร์กิซ สำหรับใช้ผลิตยาสูบซิการ์ ปลูกมากที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และ พันธุ์พื้นเมือง มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เมื่อประมาณ 300 ปีก่อน พบปลูกกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังมีการปลูกเป็นรายย่อยอยู่เกือบทั่วประเทศ

โดย รวมแล้ว ยาสูบทุกชนิด มีพิสัยต้องการสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเวลากลางวัน 29-31 องศาเซลเซียส ส่วนเวลากลางคืน อยู่ที่ 18-21 องศาเซลเซียส และต้องการปริมาณน้ำฝนไม่เกินสัปดาห์ละ 25-30 มิลลิเมตร ความเป็นกรด-ด่าง ของดิน ระหว่าง 5.5-6.0 เนื้อดินควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

กลับ มาที่จังหวัดลพบุรี ที่นี่มีสภาพภูมิประเทศ มีภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ทำให้ดินเป็นด่าง แหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งจึงเป็นน้ำกระด้างไปด้วย การนำไปรดต้นยาสูบ จะทำให้ต้นยาสูบแคระแกร็น การเจริญเติบโตช้า และที่จังหวัดลพบุรีมีอากาศไม่หนาวเย็นพอ อีกทั้งยังมีโรงงานปูนซีเมนต์กระจายอยู่หลายแห่ง มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เมื่อปลิวไปจับที่ใบยาสูบ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากมีฝุ่นหินติดไปกับใบยาสูบจะทำให้คุณภาพของใบยาต่ำลง สิ่งที่ควรพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่ง การเก็บเกี่ยวใบยาสูบต้องใช้แรงงานมากกว่าพืชอื่นๆ หลายเท่าตัว

ดัง นั้น ขอแนะนำคุณประวิทย์ แวะไปศึกษาดูของจริงที่โรงบ่มยาสูบ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลพบุรีที่สุด เพื่อนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่าจะปลูกยาสูบดีหรือไม่ประการใด

พูด ถึงเรื่องยาสูบแล้ว ผมอยากจะเล่าเรื่องแปลกแต่จริงให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ เพื่อเป็นความรู้รอบตัวครับ คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีโรงงานผลิตไหมเส้นยืนที่มีคุณภาพส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก ติดต่อกันมาหลายปี ผู้ผลิตก็ไม่ใช่ใครที่ไหน บริษัท กำนันจุล คุ้นวงศ์ นั่นเองครับ มาขยายความถึงไหมเส้นยืนกันบ้าง ไหมเส้นยืน หมายถึง เส้นไหมที่ถูกขึงพืดตามแนวยาวของเครื่องทอผ้า ภาษาถิ่นเรียกว่า หูก ส่วนไหมที่ม้วนสอดไว้ที่กระสวย แล้วชักให้วิ่งไปทางซ้ายทีไปทางขวาที นั่นเรียกว่า ไหมเส้นพุ่ง ท่าน เชื่อหรือไม่ว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ใช่แหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่อย่างใด ผลผลิตรังไหม ของ บริษัท กำนันจุล คุ้นวงศ์ รับมาจากเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากจังหวัดเลย และกาญจนบุรี เป็นหลัก ในอดีต บริษัท กำนันจุล คุ้นวงศ์ เคยส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่าง คึกคักเลยทีเดียว อยู่มาวันหนึ่ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลายรายมาแจ้งที่บริษัทว่า หนอนไหม ตายยกรังกันถ้วนหน้า ทำให้ต้องสืบค้นที่มาของปัญหา ในไม่ช้าก็พบว่า เหตุเกิดจากละอองเกสรของยาสูบที่อุดมไปด้วย สารนิโคติน ปลิวตามลมเข้าไปถูกตัวหนอนไหมในโรงเรือน ส่งผลให้หนอนไหมตายเรียบ ดังที่เล่ามา จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมิใช่แหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกต่อไป แต่เป็นฐานการผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพระดับโลกเลยทีเดียว

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 10 เม.ย. 57
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM