เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การขยายพันธุ์ของปลา
   
ปัญหา :
 
 
ในการขยายพันธุ์ของปลาสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ออกลูกเป็นตัวปลา โดยปลาตัวผู้จะสอดอวัยวะสืบพันธุ์ใส่เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเมีย เพื่อฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่ไข่ ในปลาตัวเมียจะมีอวัยวะสำหรับเก็บนํ้าเชื้อไว้ และสามารถผสมกับไข่ได้ 4-5 ครั้ง โดยที่ไม่ต้องอาศัยน้ำเชื้อของตัวผู้อีก ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 1 เดือน ให้ลูกปลาได้ประมาณ 100-300 ตัว อีกวิธีคือออกลูกเป็นไข่ โดยตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมา ขณะที่ตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่ทันที ซึ่งมีลักษณะการวางไข่หลายวิธี เช่นวางไข่บนพื้นเรียบ วางไข่กระจัดกระจาย วางไข่ติดกับพืชน้ำ สร้างหวอดวางไข่ และอมไข่ไว้ในปากเป็นต้น.
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกรฺที่ 25 เมษายน 2557
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM