เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
แหล่งจำหน่ายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดี
   
ปัญหา :
 
 
    ปัจจุบันผมทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีไม้ผล เช่น ฝรั่งไร้เมล็ด พุทราจัมโบ้ ต้นดอกรัก มะลิ และมะเขือยาว นอกจากนี้ ยังทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย ส่วนโครงการต่อไปผมจะเลี้ยงสุกรพันธุ์ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้สุกรคุณภาพและเพิ่มปริมาณปุ๋ยคอกให้มากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ผมมีความต้องการน้ำเชื้อของสุกรพันธุ์ดี แต่ไม่ทราบจะติดต่อหาซื้อได้ที่ไหน และมีราคาจำหน่ายอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    แหล่งจำหน่ายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดี ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง คือศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ราคาจำหน่ายโด๊สละ 100 บาท 1 โด๊ส ประมาณ 80-100 ซีซี ผสมได้ 1 ตัว จำนวน 2 ครั้ง ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (044) 249-296 และ (044) 315-444 ในวันและเวลาทำการ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน น้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดีผลิตในประเทศ จำหน่ายราคาโด๊สะ 150 บาท ส่วนน้ำเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาโด๊สละ 500 บาท ต้องการรายละเอียด ติดต่อสอบถามที่ คุณหนูจันทร์ มาตา โทร. (01) 818-3678 ในวันและเวลาทำการ สะดวกที่ไหนติดต่อที่นั่นครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
11
ตำบล / แขวง :
บางหมาก
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
86000
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 383
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM