เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ใช้นํ้าหมัก รดพืชผัก ดีหรือไม่
   
ปัญหา :
 
 
ที่บ้านมีฝักคูน หรือราชพฤกษ์ เยอะแยะ มีผู้แนะนำว่า ให้นำไปทุบให้แตก แล้วแช่นํ้า นำนํ้าที่ได้ไปฉีดป้องกันแมลงได้จริงแค่ไหน และที่บ้านยังมีต้นไม้เยอะ แต่ละวันกวาดใบไม้ได้เป็นเข่งๆ จึงเอาบางส่วนใส่ถัง แล้วใส่กากนํ้าตาลลงไปหมัก เอานํ้าที่ได้ไปเจือจางรดผักและไม้ดอก ซึ่งผมได้ใช้ปุ๋ยอย่างอื่นด้วย เลยไม่รู้ว่าจะมีผลดีหรือไม่อย่างไรมีผู้รู้บอกว่า นํ้าที่ได้จากการหมักใบไม้มีสภาพเป็นกรด จะมีผลกับผัก ผลไม้อย่างไร แก้ได้อย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
 การนำฝักคูนทั้งเมล็ดไปทุบและแช่นํ้า เพื่อนำไปฉีดป้องกันแมลงนั้น ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน แต่หากย้อนไปที่เกษตรกรหลายท่านเล่าว่า ได้เคยนำเมล็ดคูนมาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์เลี้ยง โค กระบือ และได้ผลดีมาแล้ว ดังนั้น นํ้าคั้นฝักคูนทั้งเมล็ดจึงมีแนวโน้มเป็นจริงได้ อย่างไรก็ตามคุณโสภณมีทรัพยากรอยู่ในมือแล้ว ลองทดสอบอีกสักครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แจ่มชัดขึ้นจากข้อมูล ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร สรุปว่า นํ้าหมักจากพืชผัก ที่หมักไว้นาน 3 เดือนขึ้นไป มีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 3.5-5.1 นั่นย่อมแสดงว่า มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังพบว่า มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชปลูกในปริมาณน้อยมาก คือมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม อยู่ที่ 0.5-1.6, 0.01-0.59 และ 0.02-1.89 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จึงสรุปได้ว่า การนำนํ้าหมักไปใช้ในการเพิ่มผลหรือคุณภาพของพืช
ปลูก จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย ตามที่คุณปฏิบัติมานั้นถูกต้องแล้ว ข้อดีของนํ้าหมักที่หมักได้ที่แล้ว โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย จะมีแอลกอฮอล์และฟีนอล สาร 2 ชนิดนี้ จะทำให้แมลงระคายเคืองตามช่องเปิดต่างๆ ทำให้ต้องบินหนีไป นอกจากนี้ ยังมีสารไคโตไซฟิน ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดตาใบและตาดอกของพืชปลูกได้ดีขึ้นการแก้ความเป็นกรด ทำได้โดยการเจือจางด้วยนํ้า กรมวิชาการเกษตร แนะนำว่า ก่อนนำไปฉีดพ่นที่ใบและรดลงดินใกล้โคนต้น ให้ใช้อัตราส่วนของนํ้าหมักกับนํ้าสะอาด 1 : 800 และ 1 : 200 นับว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10240
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 14 กรกฏาคม 2557
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM