เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วิธีป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์ในมะนาว โดยการลดการใช้สารเคมี
   
ปัญหา :
 
 
โรคแคงเกอร์ในมะนาวเกิด จากเซื้อแบคทีเรีย ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคคือน้ำฝนหรือน้ำค้าง สภาพอากาศร้อนและชื้น อุณหภูมิ 30-35 องศา ความชื้นสูง ฝนตกติดต่อกัน แมลงจะพาเชื้อซึ่งมีอยู่มากในแผลของพืชที่เป็นโรคแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆ การขนย้ายกิ่งพันธุ์จากสถานที่ต่างๆจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง และเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นต้นพืชเป็นเวลานานอีกด้วย
วิธีแก้ไข :
 

การดูแลโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันทำได้ดังนี้


1. ห้ามขยายพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคนี้ และต้องระมัดระวังการนำกิ่งพันธุ์จากที่อื่นเข้าไปปลูกปะปนเนื่องจากมะนาว อ่อนแอต่อโรคนี้ได้ง่าย


2. ควรปลูกไม้บังลมรอบสวนเพื่อลดการเกิดแผลจากการเสียดสีของกิ่งมะนาวโดยลม เพราะเชื้อเเบคทีเรียสาเหตุของโรคนี้จะเข้าทางบาดแผลได้ง่าย


3. ให้เก็บมะนาวที่เป็นโรคและหล่นอยู่บริเวณใต้ต้นมะนาวออกเสียก่อน เพราะเมื่อเกษตรกรรดน้ำ เชื้อจะไปอยู่ในดินได้ข้ามปี และต้นมะนาวจะดูดน้ำที่มีเชื้อโรคแคงเกอร์ขึ้นมาใช้อีก หลักจากนั้น ให้ตัดกิ่งมะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์นำออกไปเผาทำลายนอกสวนมะนาวเพื่อป้องกัน เชื้อโรคแพร่กระจาย


4. ป้องกันเเมลงกัดหรือทำลายใบโดยเฉพาะหนอนชอนใบ เพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคเขาทำลายซ้ำเติมรุนแรงยิ่งขึ้น


5. ควรใช้สารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ คอปเปอร์ออกไซด์ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคอปเปอร์ไฮดอกไซด์ อัตรา 10-12กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดป้องกันก่อนฤดูฝน หรือเกิดโรคเพียงอาการเริ่มแรก ทุกๆ 7-10 วัน โดยเฉพาะในระยะใบอ่อนจนพ้นระยะการเจริญเติบโต

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์มติชน 11 ธ.ค.57
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM