เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
นาเกลือ ยังมีเสน่ห์ แต่รัฐต้องหันมามอง
   
ปัญหา :
 
 

ประทับใจกับบรรยากาศการทำนาเกลือของเกษตรกรไทย ที่จังหวัดสมุทรสาคร ขณะขับรถล่องลงใต้ ผ่านไปตามถนนสายธนบุรี-ปากท่อ เกรงว่า อนาคต ภาคอุตสาหกรรมรุกลํ้าเข้าไปเบียดพื้นที่ทำนาเกลือให้หมดไป มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ

วิธีแก้ไข :
 

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ระบุว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเริ่มต้นมาจากทะเล เกลือจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมนุษย์เราด้วยที่จะขาดเกลือมิได้ แม้แต่สัตว์ป่ายังต้องแสวงหาดินโปร่งกินอยู่เสมอ นี่คือความสำคัญยิ่งของเกลืออาชีพการทำนาเกลือของเราก็มีมาตั้งแต่โบราณกาล ขอบคุณที่มองเห็นคุณค่าของนาเกลือไทย ที่อุดมไปด้วยศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งในตัวของ

เกลือทะเลเอง ยังอุดมไปด้วยสารไอโอดีน ซึ่งหากมนุษย์ที่ขาดสารชนิดนี้ไป จะทำให้เกิดโรคคอหอยพอกขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องการให้อาชีพการทำนาเกลือดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐ โดยมี อบต.เป็นตัวแทนในพื้นที่ ต้องหันมาดูแลอย่างจริงจัง วิธีการยกระดับอาชีพการทำนาเกลืออีกทางเลือกหนึ่งคือ การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยจัดหาสถานที่อย่างเหมาะสม การสัญจรไปมาสะดวก มีแปลงสาธิตขนาดย่อ แต่สมบูรณ์ด้วยวิธีการและเนื้อหา มีพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การนำเกลือมาแปรรูป

และใช้ประโยชน์ทั้งการบริโภค ถนอมอาหาร และประเทืองผิว ยกตัวอย่าง ที่อิสราเอล เขานำขี้โคลนใต้ทะเลทรายมาใช้บำรุงผิวพรรณ บรรจุถุงขาย ราคาแพงลิบลิ่ว เขายังทำได้ หันกลับมามองที่เรา เพียงกังหันลมที่ใช้ฉุดระหัดวิดนํ้า ภูมิปัญญาไทยเพียงอย่างเดียวก็สุดจะพรรณนาแล้ว ขอฝากผู้เกี่ยวข้องไว้

พิจารณา

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
ภาชี
อำเภอ / เขต :
ภาชี
จังหวัด :
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
10120
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 6 มี.ค.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM