เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
กล้วยไม้รองเท้านารี ปลูกอย่างไรให้งาม
   
ปัญหา :
 
 

ชอบเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีคนหนึ่ง อยากจะทดลองปลูก

แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดนี้ กล้วยไม้รองเท้านารี มีวิธีการปลูกเลี้ยงอย่างไร และจะนำมาปลูกเลี้ยง หรือเพาะเลี้ยงที่ กทม. จะได้ผลดีหรือไม่

วิธีแก้ไข :
 

กล้วยไม้รองเท้านารี หรือ เลดี้ สลิปเปอร์ แบ่งออกได้ 3 ชนิด

ใหญ่ๆ ชนิดแรก ชอบขึ้นอยู่อาศัยบนพื้นดินที่มีเศษซากใบไม้ผุ เป็นแหล่งให้นํ้าและอาหาร มีกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบเป็นตัวอย่าง ชนิดที่ 2 ชอบขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ และต้องการอากาศหนาวเย็น มีรองเท้านารีอินทนนท์ เด่นที่สุด และชนิดที่ 3 ชอบขึ้นอยู่ตามซอกหิน บริเวณหน้าผา เขาหินปูนที่มีเศษซากใบไม้ผุ

ตกค้างสะสมรวมกันอยู่ เช่น กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง

การปลูก หรือการเพาะเลี้ยง และดูแลรักษากล้วยไม้รองเท้านารีให้งามนั้น เริ่มจากเลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสม วัสดุส่วนบนกระถาง นิยมใช้กาบมะพร้าวสับ ใบไม้ผุ เปลือกถั่วลิสง หรือเศษโฟมหัก ทำหน้าที่ช่วยอุ้มนํ้า และระบายนํ้า ทำให้รากพัฒนาได้ดี ชั้นใช้วัสดุปลูก 1 ใน 3 ของกระถางปลูก ส่วนชั้นล่าง ต้องโปร่งและคงทนได้นาน ตัวอย่าง อิฐมอญทุบ หรือหินภูเขาไฟ

ปริมาณ 2 ใน 3 ของกระถางปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้รองเท้านารี คือแสงแดด โดยรวมแล้ว กล้วยไม้รองเท้านารีเกือบทุกชนิดต้องการแสงแดดเพียง

20-40 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จึงต้องพรางแสงด้วยซาแรนสีดำ ตัดแสงลง 60-80 เปอร์เซ็นต์ การได้รับแสงมากเกินความต้องการ ทำให้วัสดุปลูกร้อน มีผลทำให้ ระบบรากเติบโตช้า ใบไหม้ ก้านช่อดอกจะสั้นลง นํ้า โดยธรรมชาติแล้ว กล้วยไม้รองเท้านารี แม้ว่าต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้องการสภาพที่เปียกแฉะ การ

รดนํ้าที่ถูกต้อง ควรรดตอนเย็น ก่อนเวลา 18.00 . ด้วยวิธีพ่นเป็นละออง ห้ามฉีดนํ้าด้วยความดันสูง เพราะทำให้ต้นและใบชํ้า นํ้าจึงมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ดังนั้น ภายในโรงเรือน ให้รองพื้นด้วยทรายหยาบ ขณะ

เดียวกัน ต้องให้อากาศในโรงเรือนถ่ายเทได้ดี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอื่นๆ ปุ๋ย เนื่องจากวัสดุปลูก นิยมใช้อินทรียวัตถุเป็นส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งจะแปรสภาพเป็นอาหารกล้วยไม้รองเท้านารีได้ การให้ปุ๋ยเคมีจึงควรใส่ในอัตราที่ตํ่ากว่ากล้วยไม้ชนิดอื่น และอีกปัจจัยหนึ่งคือ อุณหภูมิ

กล้วยไม้รองเท้านารีเกือบทุกชนิด ต้องการอุณหภูมิระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส ภาชนะสำหรับใช้ประกอบในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี เลือกได้ 3 รูปแบบ

1. กระถางดินเผา ข้อดี สามารถเก็บความชื้นได้ดี และรักษาอุณหภูมิภายในกระถางไม่ให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างเฉียบพลัน ขณะเดียวกัน ด้วยมีนํ้าหนักมากและมีราคาแพง จึงเป็นข้อเสียของกระถางชนิดนี้

2. กระถางพลาสติก ข้อดี มีนํ้าหนักเบา มีให้เลือกหลายรูปแบบ

ราคาก็ถูกกว่า ส่วนข้อเสีย การระเหยนํ้าในช่วงอากาศร้อนได้น้อย เมื่อเทียบกับกระถางดินเผา และ

3. กระถางที่ทำจากไม้ ลักษณะคล้ายกระเช้าสี่เหลี่ยม กระถางชนิดนี้เหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี อินทนนท์ และเหลืองเมืองกาญจน์โรงเรือนที่ดี ต้องทำหลังคา 2 ชั้น ชั้นบนสูงจากพื้นโรงเรือน 3-4 เมตร

ขึงด้วยซาแรนสีดำ อีกชั้นหนึ่งลดระดับตํ่าลงมาอีกประมาณ 1 เมตร มุงด้วยแผ่นพลาสติกใส ป้องกันนํ้าฝนตกลงมากระแทกต้นและใบกล้วยไม้ และขึงล้อมด้วยซาแรนสีดำรอบโรงเรือนในแนวตั้ง ให้ชายด้านล่างสูงจากพื้นโรงเรือน 50-70 เซนติเมตร ลมพัดผ่านได้ดี พร้อมทำรางแขวนกระถาง หรือทำโต๊ะ

วางกระถางพื้นไม้ระแนง สูงพอเหมาะกับการปฏิบัติงาน

โรคและแมลงศัตรูสำคัญ ที่พบการระบาดอยู่เสมอ คือ โรคเน่าดำ

หรือ เน่าเละ อาการเริ่มเป็นจุดชํ้าที่ใบและหน่ออ่อน ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นและมีกลิ่นเหม็น วิธีป้องกันและกำจัด เมื่อพบการเกิดโรค ต้องปรับปรุงโรงเรือนให้มี การระบายอากาศได้ดีขึ้น หากระบาดรุนแรงจึงใช้สารเคมี หรือสารปฏิชีวนะ

อย่างถูกวิธี และให้เป็นทางเลือกสุดท้าย ส่วนแมลง มี เพลี้ยไฟ เป็นแมลง ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ตามกลีบดอกหรือซอกใบ ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณที่แมลง อาศัยอยู่ ทำให้ใบมีจุดสีเหลือง ต่อมาบิดเบี้ยว ยอดอ่อนหงิกงอ วิธีป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นด้วยอะบาเม็กติน หรือ อิมิดาคลอพริด ตามอัตราแนะนำข้างฉลาก ข้อ

ควรระวัง ไม่ควรฉีดพ่นในขณะแดดจ้า มีอากาศร้อนจัด เพราะสารเคมีจะสลาย ตัวอย่างรวดเร็ว หากสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะปลูกเลี้ยง กล้วยไม้รองเท้านารีได้งามสมใจ อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวัง การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี

ใน กทม. นั้น การควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเจริญเติบโต  และให้ดอกนั้น ต้องทำอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษ และต้องลงทุนสูงทีเดียว  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา จึงทำให้ผู้รักกล้วยไม้รองเท้านารีใน กทม. เลิกรา  ไปแล้วเป็นจำนวนไม่น้อย ลองนำข้อคิดของผมไปพิจารณาก่อนตัดสินใจเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี ขอให้โชคดีครับ

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
วังทองหลาง
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10310
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 22 ก.ค.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM