เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เคล็ดลับการปลูกมะละกอ ให้หนีห่างโรคไวรัสจุดวงแหวน
   
ปัญหา :
 
 

ปลูกมะละกอไว้ในสวน ทำอย่างไรก็ไม่ได้ผล เพราะเกิดอาการยอดด่าง หงิกงอ ถามเพื่อนบ้าน ได้รับคำตอบว่าเป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่ง จะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร ถ้าจะหาพันธุ์มะละกอ จีเอ็มโอ มาปลูก ก็กลัวว่าจะผิดกฎหมาย

วิธีแก้ไข :
 

ปัจจุบัน โรคไวรัสจุดวงแหวนมะละกอ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การระบาดของโรคนี้ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ และปลูกซํ้าที่เดิมติดต่อกัน การระบาดของโรคเกิดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะละกอ ระยะวัยอ่อน ยอดด่างหงิกงอ ระยะติดผลทำให้ติดผลน้อย และ

ระยะผลโต จะมีรอยวงกลมขนาดเล็ก ขอบนูนขึ้น คล้ายยางหนังสติ๊ก ขอบสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่วผล เมื่อสุกแก่รอยนูนทำให้เนื้อในแข็งเป็นไต ชํ้า กินไม่อร่อย ขายก็ไม่ได้ราคา

วิธีลดความรุนแรง และป้องกันโรค นำเมล็ดพันธุ์ดีปราศจากเชื้อ

โรคติดมาด้วย เพาะในภาชนะเพาะชำที่แยกให้ห่างจากแปลงปลูก หรือที่เคยปลูกมะละกอมาก่อน เมื่อต้นกล้าอายุ 4-6 เดือน จึงปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ด้วยขุดฟื้นดินตากแดดไว้จนแห้งดี แล้วย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2

ตัน ต่อไร่ คลุกเคล้าลงดินก่อนปลูก จะให้ดีหว่านปูนขาว อัตรา 200-400 กิโลกรัม ต่อไร่ ปลูกต้นกล้ามะละกอแล้ว ให้ปลูกแซมหรือสลับด้วยกล้วยนํ้าว้า เพื่อให้เกิดมีความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในแปลงเดียวกัน ประการสำคัญ ห้ามปลูกพืชตระกูลพริก มะเขือ ฟัก แฟง และแตงโม ไว้ในบริเวณใกล้

เคียง หากพบต้นที่เริ่มแสดงอาการของโรค ให้ตัดแล้วฝัง หรือเผาทำลาย และ ต้องล้างทำความสะอาดมีด หรือกรรไกร หลังใช้งานแล้ว คอยระวังอย่าให้  เพลี้ยไฟบินเข้ามาในแปลงปลูก เพราะว่าแมลงชนิดนี้เป็นพาหะนำโรค  ดังกล่าว การใช้สารเคมีกำจัดแมลงให้เป็นทางเลือกสุดท้าย และใช้เท่า ที่จำเป็นเท่านั้น หากทำได้ตามคำแนะนำ คุณจะปลูกมะละกอได้ผลใน

ระดับที่น่าพอใจ การปลูกมะละกอ จีเอ็มโอ ในบ้านเรานั้น คงต้องใช้เวลาอีกนานครับ

 

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
นครชุม
อำเภอ / เขต :
บ้านโป่ง
จังหวัด :
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
70110
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 22 มิ.ย.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM