เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มะเขือเปราะ พืชกระตุ้นพลังทางเพศ ปลูกอย่างไรให้ต้นสวยติดผลดก
   
ปัญหา :
 
 

มะเขือเปราะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยเป็นพืชที่มีความทนทานในเรื่องของโรคและแมลงโดยสมัยก่อนบ้านเรือนยังไม่หนาแน่น

เท่าไร รอบๆบ้านในสมัยก่อนก็จะมีดงมะเขือเปราะให้เห็นกันทั่วไป นั่นแสดงได้ว่าคนไทยชอบกินมะเขือเปราะ

มะเขือเปราะ ผักที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านานมะเขือเปราะ เป็นผักที่ปลูกง่าย ปลูกใส่กระถางหรือภาชนะอะไรก็ได้ แต่ถ้า

เพื่อนๆจะปลูกในกระถางก็ควรที่จะเลือกกระถางที่มีขนาดปานกลางไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป อายุของมะเขือเปราะนั้นถ้าดูแลดี ๆ สามารถที่จะอยู่ได้นานหลายปีมะเขือเปราะสามารถเติบโตได้บนดินทุกชนิดและชอบดินที่มีความชื้นสูง ส่วนระบบรากจะเป็นระบบรากลึกการปลูกมะเขือเปราะการปลูกมะเขือเปราะนั้นไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเพราะว่าเป็นพืชที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติการขยายพันธุ์ของมะเขือเปราะจะขยายพันธุ์จากเมล็ดแก่ซึ่งก่อนที่เรา

จะปลูกทุกครั้งอย่างที่ผมบอกเสมอละครับว่าเราต้องเตรียมดินให้มีธาตุอาหาร

ก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยหมักที่ก้นหลุม

หลังจากนั้นก็เอาดินที่เราปรุงเสร็จแล้วที่มีธาตุอาหารพร้อมแล้วใส่ลงไปพร้อม

กับรดนํ้าให้ชุ่มหลังจากนั้นก็ขีดดินให้เป็นเส้นตรงลึกพอประมาณและเอาเมล็ดที่

เตรียมไว้ไปหยอดใส่หลังจากนั้นก็กลบดินบาง ๆ เอาฟางคลุมอีกทีหนึ่งและรด

นํ้าตาม

มะเขือเปราะเป็นผักที่อยู่ตามบ้านและเติบโตได้เองตามธรรมชาติ มะเขือเปราะ

เป็นผักที่อยู่ตามบ้านและเติบโตได้เองตามธรรมชาติซึ่งเมล็ดถ้าเราอยากให้

อัตราการงอกที่มากขึ้นเราควรที่จะนำไปแช่นํ้าสัก1-2ชั่วโมงก่อนซึ่งต้นกล้าของ

มะเขือเปราะที่มีอายุได้ 28-30 วันจะเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรงแล้วเราควร

เลือกที่จะถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกและที่สำคัญเราควรดูว่าต้นกล้าที่เกิดขึ้นหนา

แน่นหรือเปล่าถ้าหนาแน่นก็ควรที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นบ้าง

การดูแลมะเขือเปราะ

การดูแลมะเขือเปราะนั้นต้องมีการรดนํ้าอย่างสมํ่าเสมอเช้าเย็นและใส่ปุ๋ยหมัก

และนํ้าหมักชีวภาพสูตรบำรุงดินทุกๆ20วันช่วงที่มะเขือเปราะออกดอกนั้นให้ฉีด

พ่นฮอร์โมนสูตรเร่งดอกฉีดทุกๆ วัน

ส่วนพวกโรคและแมลงนั้นก็จะมีโรคผลเน่า โรคใบแห้ง โรคราแป้ง ให้เร่งบำรุง

ดินและฉีดพ่นนํ้าหมักสูตรไล่แมลง

การเก็บมะเขือเปราะ

การเก็บมะเขือเปราะนั้นควรที่จะเก็บในช่วงอายุประมาณ60วันซึ่งจะเป็นช่วงที่

ผลมะเขือเปราะเหมาะกับการกินมากที่สุดหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บได้เรื่อยๆ เลย

ประโยชน์มะเขือเปราะ

จากผลงานวิจัยผลของมะเขือเปราะนั้นสามารถใช้ในการขับพยาธิลดไข้ลด

อักเสบ ช่วยในการขับถ่าย ช่วยในการย่อยอาหาร

..ที่สำคัญยังช่วยในการเพิ่มพลังและกระตุ้นเรื่องบนเตียงได้เป็นอย่างดีเพราะ

ผลมีสารโซลาโซดีนใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์คอร์ติโซน

และฮอร์โมนเพศได้นั่นเอง

นอกจากนี้การแพทย์อายุรเวทของอินเดียใช้รากมะเขือเปราะ รักษาอาการไอ

หอบหืด อาการหลอดลมอักเสบ ขับปัสสาวะ และขับลม อีกด้วย

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 17 กันยายน 2558
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM