เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
บริโภคแมลงทอดกรอบมีอันตรายหรือไม่
   
ปัญหา :
 
 

บริโภคแมลงทอดกรอบมีอันตรายหรือไม่

วิธีแก้ไข :
 

แมลงทอดกรอบ ที่มีเข็นรถขายไปตามย่านชุมชนต่างๆ นั้น มักมีคำถามเสมอว่าเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะปลอดภัยหรือไม่เพราะอาจมีสารเคมี หรือพยาธิอยู่ภายในตัวแมลงที่วางขายอยู่

ผมจึงได้สอบถามกับผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับคำยืนยันว่าปลอดภัย ทั้งนี้ มีแมลงหลายชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยฝีมือของมนุษย์ ตัวอย่าง เช่น จิ้งหรีด ดักแด้ หรือตัวไหม และแมลงดานา หรือแม้แต่หนอนเยื่อไผ่ หรือนิยมเรียกกันว่า รถด่วน กรมป่าไม้ก็สามารถเพาะเลี้ยงได้แล้ว สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมาหลายปีติดต่อกันส่วนตั๊กแตน แมลงเต่าดำ และอีกหลายชนิดนำเข้ามาจากลาวและเขมร ล้วนนำมาจากแหล่งธรรมชาติ เก็บรวบรวมไว้ในห้องเย็นบริเวณชายแดนทั้งสอง

ประเทศ แล้วทยอยส่งออกขายทำให้มีแมลงทอดกรอบจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี แม้ไม่ใช่ฤดูกาลของมันก็ตาม ประการสำคัญความร้อนที่ใช้ทอดมีอุณหภูมิสูง สามารถทำลายพยาธิและโรคติดต่ออื่นๆที่ติดมากับแมลงได้อย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตาม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพแมลงเหล่า

นั้นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อความสบายใจและสบายคอของนักนิยมบริโภคแมลงทอดกรอบทั้งหลายที่เล่ามา

ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 14 กันยายน 2558
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM