เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การเก็บเกี่ยวมะม่วง ให้ได้คุณภาพ เพื่อการส่งออก
   
ปัญหา :
 
 

ทั้งนี้ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม ให้ดูผิวภายนอก รูปทรง และเนื้อผลการทดสอบ ความสุกแก่ขั้นต้น ให้นำผลมะม่วงลอยในนํ้าสะอาด ถ้าหากผลมะม่วงจมลง ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าต้องการให้แม่นยำขึ้น ให้นับวันหลังผสมเกสร แล้วสังเกตเมื่อดอกร่วงโรย กรณีตัวอย่าง มะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้สีทอง หากช่วงการออกดอกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนมิถุนายน จะเก็บเกี่ยวได้เดือนกันยายน รวมเวลา 85 วัน แต่หากออกดอกในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะเก็บเกี่ยวได้อีก 110-120 วัน หรือไปเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมในปีถัดไป

     วิธีเก็บเกี่ยว ต้องไม่ให้ผลชํ้า ใช้กรรไกรคมตัดขั้ว เหลือความยาวไว้ 8-10 เซนติเมตร

ป้องกันยางไหลออกมาเปรอะเปื้อนที่ผล แล้วเคลื่อนย้ายไปเก็บในร่ม และนำไปคัดแยกในโรงเรือน

หลังการเก็บเกี่ยว คัดเลือกผลที่ไม่เป็นโรค หรือมีแมลงติดมาด้วย เด็ดขั้วผลออกแล้วควํ่าลงบนแคร่

ปล่อยให้ยางไหลออกจนหมด ผลมะม่วงที่ได้จะมีรสหวานแหลม ไม่ขื่น จากนั้นนำไปล้างด้วยนํ้า

คลอรีนเตรียมได้จากใช้คลอรีน 75 มิลลิกรัม ละลายในนํ้าสะอาด 5 ลิตร ให้ผลมะม่วงสะอาด นำขึ้น

ผึ่งลมจนแห้ง แล้วนำไปคัดขนาด และบรรจุลงในภาชนะเพื่อส่งขายต่อไปกรณีมะม่วงที่ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ต้องผ่านการอบไอนํ้า เพื่อกำจัดไข่และตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ แมลงวันทอง การอบไอนํ้าให้เปลือกมะม่วงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที ครบตามกำหนดเวลา แล้วให้ลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ แล้ว

เป่าลมให้แห้ง แหล่งบริการอบไอนํ้า ติดต่อที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ10900 จากนั้นห่อด้วยโฟมตาข่ายสีขาว หรือสีเหลือง ก่อนบรรจุในภาชนะเพื่อขนส่งต่อไปการบ่มมะม่วง จะช่วยให้ผลสุกอย่างสมํ่าเสมอ และทำให้ผลสวยขึ้น ด้วยถ่านแก๊สที่เป็น

แหล่งให้แก๊สอะเวทิลีน อัตรา 50 กรัม ต่อมะม่วง 15 กิโลกรัม ห่อถ่านแก๊สด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แทรกไว้ในกองมะม่วง จัดเรียงไว้ให้แก๊สกระจายได้ทั่วถึงทั้งกอง คลุมด้วยผ้าใบ อบไว้เป็นเวลา 2 วันจึงนำมะม่วงออกมาล้างทำความสะอาดตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว

     วิธียืดอายุมะม่วงให้ยาวนานขึ้น แนะนำให้เก็บในห้องเย็น รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 13-15 องศา

เซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ 85-95 เปอร์เซ็นต์

ข้อควรระวัง อย่าเก็บในอุณหภูมิตํ่ากว่า 13 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้มะม่วง

เกิดอาการสะท้านหนาว คือเนื้อมะม่วงจะมีสีคลํ้าน่วม และฉํ่านํ้า รับประทานไม่ได้ ขายก็ไม่

ได้ราคา

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 3 พ.ย.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM