เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เกษตรกรมหาชัยปรับพื้นที่ว่าง ปลูกมะนาวเข่งในสวนผสมผสาน
   
ปัญหา :
 
 

ปัจจุบันมีเกษตรกรไม่น้อยประสบความสำเร็จจนเป็นตัวอย่างสวนพืชผสมผสาน

และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจนสร้างรายได้อย่างน่าพอใจอย่างเช่นสวน

ของ วรพงษ์ ชอบชื่น เจ้าของสวนมะนาวแป้น (ต้นแบบ) ถือเป็นอีกหนึ่งความ

สำเร็จในการเพาะมะนาวเข่งและปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมีจำหน่าย บนเนื้อที่ 2

ไร่เศษ เลขที่ 30/9 หมู่ 3 .ชัยมงคล (ริมถนนเส้นทางพระประโทน-บ้านแพ้ว)

.เมือง จ.สมุทรสาคร กระทั่งล่าสุดได้ยกระดับเป็นต้นแบบ "แปลงสาธิตผสม

ผสานปลูกพืชหมุนเวียนปลอดสารเคมี" และ "ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตร

อินทรีย์ จ.สมุทรสาคร" ทำให้มีรายได้กว่า 1 ล้านบาทต่อปี

วรพงษ์เล่าว่า มีความชื่นชอบการทำสวนผสมเป็นการส่วนตัว โดยที่ผ่านมาได้

ประสบการณ์จากการคลุกคลีในวงการเกษตรมากพอสมควรหลายปี กระทั่งเมื่อ

ปี 2551 ได้จังหวะทำสวนมะนาวแบบผสมผสานตามความคิดและเริ่มต้นอย่าง

จริงจัง ทำควบคู่กับผักสวนครัวบนที่ดินว่างเปล่าประมาณ 2 ไร่เศษ เริ่มต้นจาก

ซื้อดินมาปรับปรุงและปรับหน้าดินตามความต้องการ แบ่งเป็นโซนๆ เพื่อทำพืช

หมุนเวียนแบบผสม โดยเน้นเลือกใช้เข่งขนาด 70 เซนติเมตร มาปลูกมะนาว

ขายเพื่อประหยัดเนื้อที่ อย่างไรก็ตามต่อมาไม่นานต้องหยุดว่างเว้นไปช่วงหนึ่ง

ราว 1-2 ปี เนื่องจากมีโครงการซ่อมแซมขยายถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว

ผ่านหน้าบ้าน ทำให้การสัญจรไม่สะดวก กระทั่งมาลงตัวในปี 2557 ตอนนี้มี

มะนาวเข่งกว่า 300 ต้น นอกจากนี้ยังมีโซนปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสาร

เคมีเกือบครบทุกชนิด มีโซนผลิตปุ๋ยและยาจากธรรมชาติ ส่วนเนื้อดินที่ใช้ส่วน

ใหญ่เป็นดินผสมจากใบต้นก้ามปูเป็นหลักเพราะเหมาะกับพืชหลายชนิด โดย

เฉพาะมะนาวจะชอบดินร่วนซุย ทำให้ขณะนี้มีสินค้าขายเป็นรายได้หมุนเวียน

หลายอย่าง

สำหรับมะนาวแป้นถือเป็นพืชที่ทำเศรษฐกิจสำคัญตัวหนึ่งของจังหวัด ยิ่งช่วงหน้าร้อน

ยิ่งทำรายได้ดี เพราะความต้องของตลาดรับซื้อไม่อั้น ขณะที่การบริโภคก็ใช้กินกันอยู่

ทุกวัน ส่วนพันธุ์ผลไม้ใหญ่ที่ซื้อดักหน้ามาปลูกไว้ก่อนเพื่อช่วยบังแสงแดดช่วยพืชล้ม

ลุก ก็สามารถทำเงินได้เล็กๆ น้อยๆ แต่มีตลอดทั้งปี เช่น มะม่วง มะขาม ละมุด

กระท้อน หมากไทย กล้วยนํ้าว้า และกล้วยหอม ไม่ใช่ขายมะนาวอย่างเดียวที่เป็นตัว

ชูโรงอันดับหนึ่ง

ส่วนข้อดีมะนาวบ้านแพ้วคือ ลูกใหญ่ เนื้อนุ่ม ให้นํ้ามาก โดยเฉพาะผิวเปลือกบางเป็น

จุดเด่นซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้ว แต่ราคาอาจจะสูงกว่าชนิดอื่นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม

มะนาวบรรจุเข่งจุดเด่นก็คือ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ประหยัดเนื้อที่ ดูแลรักษาก็ง่าย

และง่ายต่อการบังคับให้นํ้า อย่างการพรวนดินแค่เราเขย่าเข่งให้เคลื่อนไหวไปมา ข้อ

สำคัญคือมะนาวในเข่งสามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ แค่คำนวณไว้ล่วงหน้า 6-7

เดือน

วรพงษ์บอกด้วยว่า สำหรับมะนาวบรรจุเข่งที่ขายสังเกตที่โคนต้นยังมีผักสวนครัวชนิด

ต่างๆ เหมาะสมกับมะนาวเรื่องมีกลิ่นฉุน อาทิ กะเพรา โหระพา พริก หรือผักชี ให้มา

เกื้อกูลกันช่วยไล่แมลงให้ด้วย ขณะที่สนนราคาขายอยู่ ณ ขณะนี้ เข่งแถมลูกไปด้วย

สามารถนำไปทำเงินได้เข่งละ 3,000 บาท หากเป็นมะนาวต้นกล้าราคาตั้งแต่ต้นละ

40 บาทขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ที่สวนมีจำหน่ายทั้งมะนาวและพืชผักรวมๆ แล้วกว่า 1 ล้าน

บาทต่อปี

สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเรียนรู้ดูงานหรือซื้อกิ่งพันธุ์และผลิตผลทาง

การเกษตรจากสวนแห่งนี้ เจ้าของสวนยินดีต้อนรับตลอดเวลา

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน 8 ธ.ค.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM