เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ขั้นตอนการปลูก“ถั่วฝักยาว” ให้ผลผลิตดี ในช่วงฤดูแล้ง
   
ปัญหา :
 
 
ในช่วงย่างเข้าฤดูแล้งแบบนี้ หลายๆ คน คิดอยากหาพืชน้ำน้อยมาปลูก เพื่อพร้อมรับกับปัญหาภัยแล้งที่มักจะเกิดและรุนแรงมากขึ้นทุก ๆปี ถั่วฝักยาว” เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากใช้น้ำเพียง 400 ลบ.ม./ไร่ ทั้งยังเป็นพืชอายุสั้น ปลูกเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน เหมาะสมมากกับการปลูกเชิงเศรษฐกิจที่ให้กำไรได้ทุกวัน หรือจะปลูกเล็ก ๆ สำหรับบริโภคภายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะถั่วฝักยาว สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกประเภท รวมถึงมีวิตามิน โปรตีน คาร์โบไฮร์เดรต เหมาะสมกับคนทุกวัย การเตรียมแปลง - เตรียมแปลงปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 70-100 เซนติเมตร - ไถดินลึก ประมาณ 20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน - ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ประมาณ 2,000 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมกับใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ หากดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาว ในอัตรา 100-200 กิโลกรัม/ไร่ การปลูก - ใช้หน้าจอบขุดหลุมลึก ประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นนำเมล็ดถั่วฝักยาวมาหยอด จำนวน 3 เมล็ด/หลุม กลบด้วยแกลบหรือปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ/หลุม - พอปลูกได้ 7-15 วัน ถอนกล้าที่ไม่สมบูรณ์ออก - เมื่อถั่วฝักยาวอายุประมาณ 15-20 วันหลังปลูก หรือมีใบจริง 4-5 ใบ จะเริ่มทอดยอดหรือเลื้อย ให้เริ่มทำค้าง โดยการปักไม้ค้าง ซึ่งวิธีการปักค้างมีหลายแบบดังนี้ 1.ปักแบบตั้งตรงเดี่ยว ๆ 2.ปักแบบกระโจม (4 หลุมต่อกระโจม) 3.ปักแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และสุดท้ายปักแบบใช้ไม้ปักตรงกึ่งกลางระหว่างหลุม พร้อมกับเชือกไนลอนขึงระหว่างไม้แต่ละหลุม เพื่อให้ถั่วฝักยาวพันหรือเลื้อยขึ้นไปตามไม้และเส้นเชือกไนลอน ทั้งนี้ ในระยะแรกควรมีการจับยอดถั่วฝักยาวมาพันไม้ค้าง การดูแลรักษาและเก็บผลผลิต - ควรรดน้ำถั่วฝักยาวทุกวัน เช้า-เย็น จนต้นถั่วสามารถตั้งตรงได้ หลังจากนั้นจึงค่อยลดปริมาณการให้น้ำลง ประมาณวันละ 1 ครั้ง หรือ 2 วัน/ครั้ง - ประมาณวันที่ 20 ขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 14-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต หลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งใส่ 15 วัน/ครั้ง - เริ่มเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ วัน เมื่อถั่วฝักยาวมีอายุประมาณ 55-60 วัน หลังจากหยอดเมล็ด ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์มติชน 30 ธ.ค.58
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM