เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การช่วยผสมเกสรสะละ ไม่จำเป็นต้องใช้พันธุ์เดียวกัน
   
ปัญหา :
 
 

สะละ เป็นพืชจัดอยู่ในวงศ์ปาล์มชนิดหนึ่ง ที่มีต้นเพศผู้กับเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ผมขอ

อนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับสะละ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่ไร่กำนันจุล จังหวัด

เพชรบูรณ์ ปลูกสะละไว้ต้นหนึ่ง แม้มีอายุหลายปี แต่ไม่ยอมติดผล จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ใน

ที่สุดพบว่าเป็นต้นเพศผู้ ต่อมามีการปลูกสะละหม้อเพิ่มจำนวนขึ้น และปลูกไว้ตามริมธารน้ำที่

มีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น ปัจจุบัน ไร่กำนันจุล มีผลผลิตจากสะละ ทั้งผลสด นํ้าสะละเข้มข้น

และสะละลอยแก้วออกวางจำหน่าย

กลับมาเรื่องการผสมเกสรต่อ ด้วยสะละเป็นพืชแยกเพศ จึงต้องอาศัยเกสรเพศผู้จากต้นอื่น ใน

ธรรมชาติกระแสลม และแมลง เป็นตัวช่วยผสมเกสร ปัจจุบัน การใช้มือช่วยเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทั้งนี้

ในช่วงของละอองเกสรเพศผู้ของสะละขาดแคลน เกษตรกรจะนำเกสรเพศผู้ของระกำมาใช้แทน

หลังผสมเกสรแล้ว พัฒนาต่อไปเป็นผลที่สมบูรณ์ ผลสุกแก่จะมีรูปร่างและรสชาติไม่แตกต่างไป

จากต้นแม่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี อิทธิพลของต้นแม่ แต่เมื่อนำเมล็ดที่ได้ไปปลูกต่อ ต้นลูกที่ได้

จะเกิดการแปรปรวนทางพันธุกรรม เป็นไปตาม กฎของเมลเดลทุกประการ

ส่วนการขยายพันธุ์ของสะละ ให้คัดเลือกต้นแม่ที่มีลักษณะดีตามต้องการ มีอายุ 5-8

ปีขึ้นไป นำมาตัดลำต้นเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ชำในวัสดุเพาะภายใต้

โรงเรือนเพาะชำ ไม่นานท่อนพันธุ์ดังกล่าวจะแตกใบอ่อนและรากออกมาปรากฏให้

เห็น ต้นกล้าที่แข็งแรงดีแล้ว จึงนำไปปลูกลงแปลง ระยะแรกต้องพรางแสงให้ด้วยยิ่งดี

หมั่นดูแลรักษาให้ดี ภายใน 3 ปี จะได้ผลผลิตตามต้องการครับ

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM