เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สูตรอาหารสุกรผสมได้เอง
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อดีตที่ผ่านมาต้องซื้ออาหารถุงเพื่อเลี้ยงสุกรมาตลอด แต่เนื่องจากแถบบ้านผมมีวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารหลายอย่างที่ราคาไม่แพง จึงมีความต้องการผสมอาหารเลี้ยงสุกรด้วยตนเอง ผมจะทดลองเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสุกร ระหว่างอาหารถุงกับอาหารผสมเอง ขอคำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    การเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี นั้น เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลสุกรเป็นอย่างดี อีกทั้งต้องมีสุกรพันธุ์ดี การให้อาหารที่มีคุณภาพสูง สะอาดและใหม่ ทั้งนี้ควรตระหนักเสมอว่า ต้นทุนค่าอาหารของการเลี้ยงสุกร ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ สรุป การเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ สุกรพันธุ์ดี อาหารดี โรงเรือนดี การจัดการที่ดี และการควบคุมโรคที่ดี
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
1
ตำบล / แขวง :
วังกระแจะ
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 375
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM