เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
รู้จักสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจอยากทราบรายละเอียดของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหน ขึ้นกับหน่วยงานใด ทำหน้าที่อะไร และมีกิจกรรมสำคัญอย่างไร รวมทั้งการเดินทางสะดวกที่สุด สามารถใช้เส้นทางใดได้บ้างครับ ขอให้คุณหมอเกษตร ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ
วิธีแก้ไข :
 
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นอยู่กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย มีพื้นที่รวม 6,500 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่าสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช ทั้งจากในและต่างประเทศ ด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่ของพืชวงศ์ต่างๆ และเน้นการขยายพันธุ์พืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะพืชประจำถิ่นของไทย 2. เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป พร้อมจัดพิมพ์เอกสารเพื่อการเผยแพร่ 3. เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ ด้วยการทำแห้งและการดอง รวบรวมไว้ ณ อาคารหอพันธุ์ไม้ มีประมาณ 1,500 ตัวอย่าง และ 4. เป็นสถานที่พักผ่อนของบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รูปแบบการจัดสวน 1. กลุ่มเรือนกระจก เป็นสถานที่รวบรวมพืชพันธุ์ที่น่าสนใจจากแหล่งป่าดงดิบ ที่ต้องการความชื้นสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ตลอดปี 2. กลุ่มพันธุ์ไม้ไทยและสมุนไพร ได้แก่ พืชที่หายาก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด พร้อมจัดแต่งภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ที่สวยงาม 3. กลุ่มสวนรุกขชาติ ที่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วย ปาล์ม เตย บอน ราชพฤกษ์ เฟิร์น ขิง ข่า ปรง และสนภูเขา และ 4. สวนหินและกล้วยไม้ไทย อีกทั้งการจัดแต่งสวนหินโดยรวบรวมพันธุ์พืชทนแล้งจากทุกมุมโลก จัดแสดงให้ชมและรวมทั้งการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จำนวนทั้งสิ้น 350 ชนิด ทั้งนี้ การเข้าชมแต่ละกลุ่มจะมีการบอกชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และถิ่นกำเนิดของพืชทุกชนิด ดังนั้น หากท่านมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมขอแนะนำให้พาบุตรธิดาเข้าแวะชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพราะนอกจากจะได้ความรู้เต็มอิ่มแล้ว ยังมีความเพลิดเพลินเจริญตา เจริญใจได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคือรัฐบาลได้ลงทุนเป็นเงินจำนวนมหาศาลทีเดียว ที่นี่เปิดบริการให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. (053) 298-171 ในวันและเวลาทำการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
ท่าพี่เลี้ยง
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
72000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 18 ฉบับที่ 370
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM