เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกกระเจี๊ยบแดง
   
ปัญหา :
 
 
    ผมขอให้คุณหมอเกษตรกรุณาช่วยแนะนำวิธีการปลูกกระเจี๊ยบแดงด้วยว่า จะมีวิธีการปลูกอย่างไร จึงจะเหมาะสม และต้องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมหรือไม่ และถ้าหากมีเพลี้ยแป้งมารบกวนโดยดูดกินน้ำเลี้ยง จะใช้สมุนไพรอะไรฉีดพ่น จึงจะได้ผลดี ช่วยกรุณาแนะนำสูตรให้ผมได้ทราบด้วย
วิธีแก้ไข :
 
    กระเจี๊ยบแดง หรือกระเจี๊ยบแยม หรือกระเจี๊ยบเปรี้ยว ก็เรียกกัน เป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน เปลือกเหนียว ลำต้นและกิ่งก้านมีสีแดง มีความสูงอยู่ระหว่าง 120-210 เซนติเมตร ตามลำต้นและกิ่งมีขนอ่อน ที่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง ปกคลุมหนาแน่น ใบสีเขียวคล้ำ ก้านใบยาว ประมาณ 5-7 เซนติเมตร รูปทรงเป็นแฉก ประมาณ 5-7 แฉก ขอบใบของแฉกเป็นหยัก ดอกมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวสีเหลือง รูปทรงกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เวียนซ้อนกัน กลีบวงในดอกสีม่วง อับละอองเกสรตัวผู้เกาะอยู่ตามท่อขนาดเล็ก ยื่นจากส่วนกลางของดอก ส่วนเกสรตัวเมียจะอยู่ส่วนปลายของท่อเกสรตัวผู้ ขณะดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 เซนติเมตร ผลกระเจี๊ยบแดงมีลักษณะคล้ายกับผอบใส่แป้ง ส่วนยอดจะแหลม ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีแดงใสหุ้มเมล็ดไว้ กลีบดอกส่วนนี้นิยมนำไปทำแยมและน้ำผลไม้ จะเก็บผลผลิตได้หลังการผสมเกสรแล้วเป็นเวลาประมาณ 60 วัน การขยายพันธุ์ทำได้สองวิธีคือ การปักชำ และใช้เมล็ด แต่ปัจจุบันนิยมใช้เมล็ดมากกว่า วิธีปลูกกระเจี๊ยบแดง คล้ายกับปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ เริ่มจากการเตรียมดิน เลือกแปลงปลูกเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ขุดและพรวนดิน ลึก 25 เซนติเมตร ด้วยจอบ หรือไถดะและไถแปรด้วยรถแทร็กเตอร์ ตากดินให้แห้ง 10-15 วัน แล้วย่อยดินให้ละเอียด เก็บวัชพืชออกจากแปลงจนสะอาด ใช้ระยะปลูก 2x3 เมตร หรือ 3x3 เมตร เปิดหลุมกว้างและลึก 25 เซนติเมตร คลุกดินที่ขุดจากหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1 ปุ้งกี๋ ต่อหลุม รองก้นหลุมด้วยเศษหญ้าแห้ง อัดให้แน่นปริมาตรครึ่งหนึ่งของหลุม หากดินปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม ในดินที่อุดมสมบูรณ์ดีไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมแต่อย่างใด จากนั้นเกลี่ยดินกลับลงหลุม อัดพอแน่นหยอดเมล็ดที่เตรียมไว้ 3 เมล็ด ตอนกลางหลุม กลบดินตื้นๆ และรดน้ำตาม ฤดูปลูกที่ดีที่สุด คือต้นฤดูฝน ระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อเมล็ดงอกดีแล้วให้ถอนต้นที่อ่อนแอทิ้งไป เหลือไว้เฉพาะต้นแข็งแรงที่สุดเพียงต้นเดียว หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ อายุครบหนึ่งเดือน ใช้จอบพูนโคนให้ต้นกระเจี๊ยบแดง อายุ 4 เดือน เริ่มติดดอก ดอกจะเริ่มบานจากโคนกิ่งขึ้นไปยังส่วนปลายกิ่ง โดยเฉลี่ยผลที่เกิดบริเวณโคนกิ่งจะให้ผลขนาดใหญ่กว่าผลที่เกิดที่ปลายกิ่ง ผลเริ่มสุกแก่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม และทยอยเก็บไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเก็บผลแล้วจึงฉีกแยกกลีบดอกสีแดงออกจากเมล็ด นำไปผึ่งแดดจัด 2-3 วัน จึงเก็บไว้บริโภคหรือส่งจำหน่ายได้ วิธีควบคุมเพลี้ยแป้งด้วยสมุนไพร ใช้ส่วนผสมของเมล็ดน้อยหน่า ตะไคร้หอม ยาสูบ และหัวข่า อัตรา 0.5, 1.0, 1.0 และ 1.0 กิโลกรัม โขลกให้เข้ากัน หมักในน้ำสะอาด 2 ปี๊บ ไว้เป็นเวลา 1-2 คืน กรองเอาน้ำด้วยผ้าขาวบาง อัตราที่ใช้ 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ก่อนฉีดพ่นให้ผสมน้ำสบู่เล็กน้อย ช่วยให้สารสำคัญจับใบและผลกระเจี๊ยบแดงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งและทรงต้นสวยงาม การระบาดของเพลี้ยแป้งจะหมดไปในที่สุด
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
3
ตำบล / แขวง :
ทุ่งลูกนก
อำเภอ / เขต :
กำแพงแสน
จังหวัด :
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
73180
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 18 ฉบับที่ 370
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM