เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
หญ้าหวานแหล่งผลิตน้ำตาลให้แคลอรีต่ำ
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจจะปลูกหญ้าหวานไว้เพื่อรับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลทราย ผมจะหาซื้อพันธุ์ได้จากที่ไหนกรุณาบอกวิธีปลูกและวิธีผลิตน้ำตาลว่าทำอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    หญ้าหวาน หรือสตีเวีย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ย คล้ายต้นโหระพา ใบเล็ก ต้นแข็ง มีอายุเพียง 2 ปี ส่วนที่ให้น้ำตาลคือที่ใบ น้ำตาลที่ให้ความหวาน คือสารสตีวิโอไซท์ ที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลอ้อย 10-15 เท่า แหล่งปลูกที่ให้ผลดี ต้องมีอากาศค่อนข้างเย็น คือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400-1,200 เมตร ขึ้นไป ดินปลูกต้องอุดมสมบูรณ์ และระบายน้ำได้ดี วิธีปลูก เลือกพื้นที่ราบหรือลาดเอียงเล็กน้อย ไถดะไถแปรตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วไถย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 800-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ไถกลับลงดิน ปรับผิวให้เรียบ ถ้าเป็นที่ลาดเอียง ให้ทำแปลงยาวตามแนวระดับ ป้องกันการชะล้างหน้าดิน ใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร ปลูกด้วยเมล็ดหรือหน่อก็ได้ ด้วยวิธีเปิดหลุมตื้นๆ แล้วหยอดเมล็ดหรือปลูกด้วยหน่อกลบดินพอแน่น คลุมด้วยหญ้าหรือฟางแห้งแล้วรดน้ำตาม อายุครบหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 100-200 กิโลกรัม ต่อไร่ และปุ๋ยยูเรียอีก 20 กิโลกรัม ต่อไร่ ด้วยวิธีโรยข้างแถวและพูนโคนและรดน้ำตาม โรคที่พบเสมอคือ โรคราน้ำค้าง และโรครากเน่าโคนเน่า วิธีป้องกันและกำจัด ควรนำเมล็ดพันธุ์และหน่อพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีโรคดังกล่าวระบาด พร้อมกับปรับปรุงดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี อาการของโรคจะไม่รุนแรง อายุครบ 120 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิต คือส่วนของใบได้ ตลอดอายุไขเก็บผลผลิตได้ประมาณ 20 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 60-70 กิโลกรัม รวมผลผลิตคิดเป็นน้ำหนักแห้ง 800-1,000 กิโลกรัม ต่อปี ผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ ปี 2515 ชาวญี่ปุ่นเคยเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ปลูก แล้วซื้อกลับประเทศ แต่ต่อมาไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด ชาวญี่ปุ่นกลุ่มนั้นไม่ยอมรับซื้อเอาดื้อๆ เล่นเอาชาวบ้านเข็ดขยาดตามๆ กัน ตั้งแต่คราวนั้น เป็นต้นมา แหล่งพันธุ์ให้สอบถามที่ สถาบันแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข หรือชมรมรักสมุนไพรลำปาง โทร. (01) 357-4834 ราคาจำหน่ายต้นกล้าอายุ 1 เดือน ต่อกล้าหนึ่งต้น และอายุ 2 เดือน ราคาต้นละ 30 บาท การสกัดน้ำตาลทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือวิธีนำใบที่ตากแห้งและอบให้เหลือความชื้นเพียง 8-12 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำขึ้นเตาต้มเคี่ยวและแยกกากออก เคี่ยวต่อจนได้น้ำตาลข้น ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ หากไม่สะดวกปัจจุบันมีภาคเอกชนผลิตน้ำตาลจากหญ้าหวานพร้อมชงออกจำหน่ายแล้ว ต้องการรายละเอียดสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้นครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
53000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 18 ฉบับที่ 368
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM