เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
น้อยหน่าติดผลแล้วเป็นสีดำร่วงหล่น เกิดจากอะไร
   
ปัญหา :
 
 
    ผมปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องไว้หลายต้น เกิดปัญหาดังนี้ เมื่อน้อยหน่าเริ่มมีดอกแล้วร่วงเกือบทั้งหมด บางส่วนติดผลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ผลจะเกิดเป็นสีดำและร่วงหล่นจนหมด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
วิธีแก้ไข :
 
    การร่วงของดอกน้อยหน่า เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยคือ ในช่วงของการออกดอกนั้นฝนอาจทิ้งช่วงไปเป็นเวลานาน ปริมาณน้ำฝนไม่พอเพียงกับการนำไปใช้พัฒนาการของดอก ผลจึงร่วงดังที่ปรากฏ วิธีแก้ไข ทำได้ด้วยวิธีการให้น้ำอย่างพอเพียงในระยะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานดังกล่าวแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ากัดกินของด้วงกินดอก ด้วงชนิดนี้เป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาล ลำตัวยาว 2-2.5 มิลลิเมตร จะเข้าดูดกินก้านเกสรตัวผู้ และตัวเมีย ต่อมาดอกจะร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก วิธีป้องกันกำจัด ให้ทำความสะอาดในบริเวณสวนน้อยหน่าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้เป็นที่พักอาศัยและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของแมลงศัตรู หากเกิดการระบาดที่รุนแรงจึงใช้สารเคมีประเภทดูดซึมตามความเหมาะสม เมื่อการระบาดหมดไปให้เลิกใช้สารเคมีทันที ส่วนอาการที่ผลเป็นสีดำ แห้งแข็ง เรียกว่า มัมมี่ เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดหนึ่ง มักระบาดรุนแรงในฤดูฝน ทั้งผลเล็กและผลใกล้สุก อาการเริ่มแรกเกิดเป็นจุดขนาดเล็กสีน้ำตาลที่ผิวของผลน้อยหน่า ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นสีดำทั้งผล เนื้อผลน้อยหน่าจะแข็งเป็นไต มีรสขม รับประทานไม่ได้ การระบาดรุนแรงเมื่อมีทรงพุ่มทึบ แสงแดดส่องเข้าภายในทรงพุ่มได้น้อย วิธีแก้ไข ให้ตัดแต่งกิ่งจนแสงแดดส่องเข้าภายในทรงพุ่มได้ หากเกิดการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยคูปาวิต หรือแคปแทน ตามอัตราแนะนำข้างฉลาก เมื่อการระบาดหมดไปให้เลิกใช้สารเคมีทันที
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
คลองกุ่ม
อำเภอ / เขต :
บึงกุ่ม
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10240
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 365
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM