เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
   
ปัญหา :
 
 
  1. หนังสือเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่เขียนโดย คุณรังสฤษฎ์ กาวีต๊ะ หากซื้อมาอ่านจะสามารถนำไปปฏิบัติเองได้หรือไม่
  2. อยากทราบว่า การปลูกกุยช่ายของ คุณสำราญ เดชนวล ที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นชนิดเดียวกับพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วไปหรือไม่อย่างไร ขอคำตอบด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอจะนำไปปฏิบัติจริงได้ แต่อย่างน้อยก็จะช่วยปูพื้นผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น การใช้เครื่องมือ การเตรียมอาหารและส่วนของพืชที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หากมีการฝึกวิธี ปฏิบัติเริ่มจากการเตรียมชิ้นส่วนของพืช การเตรียมอาหารและการให้แสงสว่างที่ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการ ก็จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์และได้ผลดี มีหลายท่านเคยสอบถามมาว่า ต้องการจะฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะติดต่อได้ที่ไหน ผมสอบถามแล้ว มีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่จะเปิดบริการเฉพาะในเดือนเมษายนของทุกปี เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
  2. พันธุ์กุยช่าย ที่คุณสำราญ เดชนวล ใช้ปลูกที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นคือ พันธุ์พิจิตร 001 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีใบมีขนาดเล็ก จึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หากเปรียบเทียบกับพันธุ์ของเกษตรกรที่ปลูกอยู่แถบจังหวัดนครปฐม และนนทบุรี แล้วสู้พันธุ์ดังกล่าวไม่ได้ครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
6
ตำบล / แขวง :
สะพลี
อำเภอ / เขต :
ปะทิว
จังหวัด :
ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
86230
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 365
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM