เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
อาหารโคขุนที่ใช้เลี้ยงโคได้ดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมกำลังเลี้ยงโคขุนอยู่หลายตัว ซึ่งเริ่มเรียนรู้รายละเอียดเบื้องต้น แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสูตรอาหารของโคขุน ผมยังทำได้ไม่ดี จึงขอเรียนถามว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมและดีที่สุด ควรมีส่วนผสมอะไรบ้าง และอัตราส่วนควรเป็นอย่างไร ผมจึงขอให้คุณหมอเกษตร ทองกวาว ช่วยอธิบายโดยละเอียดด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    การเลี้ยงโคขุน หมายถึงการเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้เนื้อที่มีคุณภาพสูง โดยให้กินอาหารคุณภาพดีอย่างเต็มที่ ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น พันธุ์โคที่นำมาขุนนิยมใช้ลูกผสมระหว่างบราห์มัน พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ซาร์โรเล่ส์ หรือพันธุ์บราห์มันกับพันธุ์พื้นเมือง หรือบราห์มันกับแองกัส คู่ใดแน่นอนครับ โคขุนต้องเป็นเพศผู้แน่นอน เนื่องจากโคเพศผู้เจริญเติบโตรวดเร็วและให้ซากหลังชำแหละแล้วสูงกว่าโคเพศเมีย ระยะเวลาเลี้ยงโคขุน โคเพิ่งอย่านม ใช้เวลา 10 เดือน ส่วนโคอายุ 1 ปี ใช้เวลาขุนเพียง 8 เดือน และโคอายุ 2 ปี ใช้เวลาขุนประมาณ 4 เดือน อาหารและการให้อาหารโคขุน อาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารหยาบ เป็นอาหารชนิดให้เยื่อใยสูง มีเปอร์เซ็นต์ต่ำ เช่น หญ้า ฟางข้าว และใบพืชอื่นๆ โดยเฉลี่ยโคแต่ละตัวจะกินหญ้าสดได้วันละ 35-40 กิโลกรัม และอาหารข้นหรืออาหารผสม เป็นอาหารที่มีเยื่อใยต่ำ มีโปรตีนสูงและย่อยง่าย ซึ่งมีส่วนผสมของวัตถุดิบหลายชนิด สูตรอาหารผสมที่นิยมใช้เลี้ยงโคขุนในปัจจุบันมีดังนี้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
2
ตำบล / แขวง :
หนองบัว
อำเภอ / เขต :
ไชยปราการ
จังหวัด :
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
50320
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 364
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM