เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
พืชสวนโลกของไทยจัดแน่ ที่เชียงใหม่
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจเรื่อง การจัดงานพืชสวนโลกของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ปลายปี พ.ศ. 2549 นั้น มีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะมีโอกาสได้ชมงานยิ่งใหญ่ดังโฆษณาไว้จริงหรือไม่ ขอทราบข้อมูลด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    งานพืชสวนโลกของไทย ใช้ชื่อว่า ราชพฤกษ์ 2549 สืบเนื่องจาก ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพ.ศ. 2550 รัฐบาลจึงกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เทอดพระเกียรติขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ จึงชื่องานว่า ราชพฤกษ์ 2549 แล้วดังกล่าวข้างต้น ปรัชญาของการจัดงาน เพื่อนำความรักสู่มวลมนุษยชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-31 มกราคม 2550 ณ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำไมจึงเลือกราชพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์ ก็เพราะว่า "ราชพฤกษ์" หมายถึง ต้นไม้ของราชาและสีเหลืองบ่งบอกถึงพุทธศาสนา และเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันอีกด้วย กิจกรรมสำคัญของงาน ประกอบด้วย นิทรรศการประเทศไทย เน้นการแสดงพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของทั้ง 4 ภาค นิทรรศการพืชสวนนานาชาติ เน้นแสดงพืชพันธุ์ที่สวยงามจากต่างประเทศ รวมกว่า 144 ประเทศ สวนเทิดพระเกียรติ โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชน 80 องค์กร ร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติ ของโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องดิน และน้ำ นิทรรศการโครงการหลวง แสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงที่นำมาจากทั่วประเทศ นิทรรศการภายในอาคาร มีการนำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ใบ ประเภทต่างๆ รวมทั้งของไทยและต่างประเทศหมุนเวียนเข้ามาแสดง หอคำหลวง ตั้งอยู่ใจกลางของงาน เปรียบเสมือนพระเหนือหัวคือดวงใจของประชาชน สร้างอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามแบบศิลปะไทย ภายในแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างละเอียด ลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นการจัดกิจกรรมระหว่างตัวแทนเกษตรกร ประชาชนจากภาคต่างๆ ให้มีความกลมกลืนกับทัศนียภาพ ที่จัดไว้อย่างสวยงาม
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
7
ตำบล / แขวง :
ดอนยายหอม
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
73000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 363
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM