เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ต้นส้มโอ มีอาการยางไหล
   
ปัญหา :
 
 
    ผมปลูกส้มโอไว้ 5 ต้น พบว่า ต้นส้มโอมีอาการยางไหล และต่อมามีใบขนาดเล็ก มีเพื่อนบ้านบอกว่า เป็นโรคใบแก้ว ผมจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอให้คุณหมอให้ข้อแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    โรคยางไหลของส้มโอ เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดหนึ่ง และมักเกิดขึ้นพร้อมกับการขาดธาตุอาหาร การเกิดโรคที่บริเวณโคนต้นจะปรากฏรอยแผลแตกแห้งและแข็ง มีน้ำยางไหลออกมาเคลือบแผล หากเกิดกับกิ่งส้มโอมักพบบริเวณปลายกิ่งแห้งเป็นสีน้ำตาลลุกลามลงมาจากส่วนยอด การระบาดของโรคยางไหลจะเกิดรุนแรงยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชไม่เหมาะสม เช่น ขาดน้ำบางช่วง จึงควรบำรุงต้นส้มโอให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ มีการใส่ปุ๋ยและให้น้ำอย่างพอเพียง วิธีป้องกันกำจัด ตัดแต่งกิ่งที่พบว่าเป็นโรคเผาทำลายทิ้งไป เมื่อพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้มีดที่สะอาดปาดหรือถากส่วนที่เป็นแผลออก แล้วทาด้วยฟอสเอทธีลอีล หรืออาจราดลงดินบริเวณโคนต้น ตามอัตราแนะนำ อาการของโรคจะลดความรุนแรงลง โรคใบแก้ว เกิดได้จาก การขาดธาตุอาหาร หรือจากเชื้อมายโคพลาสมา อย่างใดอย่างหนึ่ง อาการของโรคที่พบ ใบส้มโอมีขนาดเล็กลงและมีสีเหลือง ส่วนปลายจะเรียวแหลม ใบแก่จะมีสีเหลืองเป็นจ้ำ ๆ หากเกิดการระบาดรุนแรงในระยะติดผล จะทำให้ผลส้มโอร่วงหล่น ต่อมาต้นจะทรุดโทรมและแห้งตายในที่สุด วิธีป้องกันกำจัด หรือการรักษา การนำกิ่งพันธุ์มาปลูกต้องสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรใส่ปุ๋ยคอกเก่าอย่างพอเพียงพร้อมกับปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้ต้นส้มโอติดผลมากเกินไป ต้องปลิดผลทิ้งบ้างตามความเหมาะสม ควรฉีดพ่นด้วยไดเมทโธเอท กำจัดแมลงประเภทเพลี้ยที่เป็นพาหะนำเชื้อมายโคพลาสมาขณะที่ส้มแตกใบอ่อนหมั่นดูแลรักษาต้นส้มโอในสวนให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น อาการของโรคจะหมดไป
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
10
ตำบล / แขวง :
คลองตาคต
อำเภอ / เขต :
โพธาราม
จังหวัด :
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
70120
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 293
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM