เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การควบคุมการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นชาวสวนทุเรียนมือใหม่ ขณะนี้ผมประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยชนิดหนึ่ง ชาวสวนที่มีประสบการณ์บอกว่า เป็นเพลี้ยไก่แจ้มักระบาดสวนทุเรียนในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อน ระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนเสียหาย ทำให้ใบหงิกงอ ยอดอ่อนแห้งเหี่ยว ทุเรียนจะติดผลน้อย จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    เพลี้ยไก่แจ้ หรือเพลี้ยไก่ฟ้า มีวงจรชีวิตที่เริ่มจากตัวเต็มวัยจะวางไข่ด้วยวิธีใช้อวัยวะแหลมคมแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบทุเรียน มองเห็นเป็นวงสีเหลือง หรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละประมาณ 8-14 ฟอง ต่อมาไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนมีลำตัวยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีปุยสีขาวติดอยู่ตอนท้ายของลำตัว จะลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย มีลำตัวสีน้ำตาลปนเขียว วิธีป้องกันกำจัด ควรใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เริ่มจากไม่ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่กัดกินเพลี้ยไก่แจ้ ได้แก่ ด้วงเต่าปีกลายหยัก ด้วงเต่าสีส้ม แมงมุม ด้วงเต่าลายสมอ และแมลงช้าง แมลงเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไก่แจ้ลงด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงเป็นอาหาร หมั่นสำรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนในช่วงที่แตกใบและยอด เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักกาวเหนียว จำนวน 80 อัน ต่อไร่ และฉีดน้ำบริเวณใบอ่อนที่คลี่ใบแล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยลง หากพบว่ามีการทำลายยอดอ่อน 4 ยอด ต่อต้น จึงใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น คาร์โบซัลแฟน หรือเอนโดซัลแฟน อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นที่บริเวณใบอ่อน และยอดอ่อนให้ทั่วทั้งต้น 2-3 ครั้ง ทุกสัปดาห์ การระบาดของเพลี้ยไก่แจ้จะหมดไปในที่สุด
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 290
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM