เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ไรไข่ปลา ศัตรูอันตรายของเห็ด
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเพาะเห็ดไว้จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเห็ดถุง พบว่า มีการเข้าทำลายของแมลงขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายฝุ่นเกาะอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณปากถุงและชั้นวางถุงเห็ด ถุงเห็ดที่ถูกทำลายจะมีเม็ดกลมขนาดเท่าหัวเข็มหมุดแน่นเป็นกระจุก ทำให้เห็ดไม่ยอมออกดอก จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    แมลงที่เล่ามานั้นคือ ไรไข่ปลา เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็น เพศเมีย จะมีปากยื่นออกจากลำตัว ขาคู่หน้ามีขนาดใหญ่ และแข็งแรงส่วนลำตัวจะป้อมสั้น ส่วนเพศผู้ มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ขาคู่ที่ 4 มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าขาคู่อื่น การขยายพันธุ์ เพศผู้ของไรไข่ปลาจะเข้าผสมพันธุ์กับเพศเมียทันทีที่ฟักออกจากไข่ ต่อมาจะเดินหาแหล่งอาหาร ถ้าเป็นเส้นใยเห็ดจะดูดกินและเคลื่อนที่ไปมา 1-3 วัน และจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ หลังจาก 3 วัน ไปแล้ว ลำตัวจะขยายขึ้นจนโตเป็นเม็ดกลมใสเป็นกระจุก มองดูคล้ายไข่ปลา ระยะนี้ใช้เวลา 6-8 วัน และเป็นระยะที่อันตรายกับเห็ดที่เพาะไว้ค่อนข้างรุนแรง วิธีป้องกันกำจัด ควรเลือกซื้อหัวเชื้อและก้อนเห็ดจากแหล่งที่ไม่มีประวัติการระบาดของไรไข่ปลามาก่อน ก้อนเชื้อเห็ดที่นำมาเปิดถุงบนชั้นวาง ควรมีอายุใกล้เคียงกันและเป็นเห็ดชนิดเดียวกันเพื่อสามารถเก็บเห็ดได้พร้อมกัน จะมีโอกาสฟักและทำความสะอาดโรงเรือนได้ตามกำหนดเวลา เมื่อพบว่า ก้อนเชื้อที่บริเวณปากถุงมีสีเหลืองหรือมีเม็ดกลมคล้ายไข่ปลา ให้นำถุงทั้งหมดออกฝัง หรือเผาทำลายให้หมด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของแมลงดังกล่าว ส่วนก้อนเชื้อข้างเคียงให้นำออกมารมฆ่าแมลงด้วย ฟอสฟีน เมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเส้นใยและเปิดดอกทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดโรงเรือน เปิดให้ลมพัดผ่านจนแห้งสนิท แล้วจึงฉีดพ่นด้วยไพริดาเมน อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ อะบาเม็คติน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ภายในและรอบโรงเรือนเพื่อกำจัดไรไข่ปลาให้หมดไป ทิ้งโรงเรือนไว้อีก 15 วัน ก่อนใช้บ่มและเปิดดอกในรุ่นต่อไป
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
ตาคลี
อำเภอ / เขต :
ตาคลี
จังหวัด :
นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
60140
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 290
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM