เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 ดีอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
    ผมขอรบกวนคุณหมอเกษตรว่า ปุ๋ย สูตร 8-24-24 เกิดประโยชน์กับต้นไม้อย่างไรบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
    ปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับต้นไม้ที่กำลังติดดอกผล เนื่องจากมี ธาตุฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมสูง แต่จะมีธาตุไนโตรเจนต่ำ ปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 จะบ่งบอกว่า ปุ๋ยทั้งหมดหนัก 100 กิโลกรัม จะมีธาตุไนโตรเจน 8 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 24 กิโลกรัม และโพแทสเซียม 24 กิโลกรัม ซึ่งทั้งสามชนิดจะอยู่ในรูปที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ปุ๋ยดังกล่าว มีฟอสฟอรัสอัตราที่สูง จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก และกระตุ้นให้ต้นไม้ออกได้เร็วขึ้น ส่วนโพแทสเซียมจะทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและส่งไปเก็บสะสมไว้ที่ผลได้ดีขึ้น เกษตรกรจึงมักนิยมเรียกว่า ปุ๋ยหวาน ส่วนธาตุไนโตรเจน
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
2
ตำบล / แขวง :
ท้อแท้
อำเภอ / เขต :
วัดโบสถ์
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 288
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM