เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การหว่านปูนขาว ควรรดน้ำตามทันที
   
ปัญหา :
 
 
  1. การใส่ปูนขาวด้วยการหว่านลงดินเพื่อปรับความเป็นกรด ด่าง หลังจากหว่านแล้วไม่มีฝน ถูกแดดเผาหลายวัน ประสิทธิภาพของปูนขาวจะลดลงหรือไม่ ขอแสดงความนับถือ
  2. วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ด้วยเครื่องวัดแบบสนามที่แทงลงดิน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่
วิธีแก้ไข :
 
  1. กรณีหว่านปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง ลงดิน หากไม่รดน้ำตามทันทีหรือมีฝนตก ภายใน 1-2 วัน ประสิทธิภาพการทำปฏิกริยาของปูนขาวจะด้อยลง เนื่องจากปูนขาวจะได้รับความชื้นจากน้ำค้างในตอนกลางคืน ปูนขาวจะจับตัวกันเป็นก้อน หรือเป็นแผ่นแข็ง ต่อจากนั้นแม้ว่าจะรดน้ำตามหรือฝนตกลงมาก็ตาม ปูนขาวก็จะไม่ละลายแทรกซึมลงดินได้ แนะนำวิธีใช้ปูนขาว เพื่อปรับระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน ทั้งนี้การใช้ปูนขาวจะใช้ปริมาณเท่าใด หรืออัตรากี่กิโลกรัมต่อไร่ จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง จากนั้นเปิดตารางหาค่าความต้องการปูนของดิน คำแนะนำจะระบุอย่างชัดเจนว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่วัดได้ ต้องปูนขาวอัตรากี่กิโลกรัมต่อไร่ แล้วหว่านปูนขาวให้ทั่วแปลง และรดน้ำหรือสาดน้ำตามทันที จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี หรือสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ
  2. การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH ในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรหรือกรมพัฒนาที่ดิน จะวัดค่าได้แม่นยำกว่าเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้ในสนาม เครื่องมือชนิดใช้วัดค่าเพียงคร่าวๆ เท่านั้น
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
9
ตำบล / แขวง :
เขาวัว
อำเภอ / เขต :
ท่าใหม่
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22120
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 293
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM