เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มีอะไรในงานเอ็กซ์โป 2005 ที่ญี่ปุ่น
   
ปัญหา :
 
 
    ผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ทราบว่าช่วงนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการจัดงานเอ็กซ์โป 2005 เนื่องจากผมไม่สามารถเดินทางไปดูงานนี้ได้ จึงขอรบกวนคุณหมอเกษตรนำเรื่องราวมาให้ผมและพี่น้องชาวไทยได้รับทราบบ้าง ขอขอบคุณ
วิธีแก้ไข :
 
    งานเอ็กซ์โป 2005 ญี่ปุ่น จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียว ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2548 บริเวณจัดงานใช้พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ล้ำหน้ามาร่วมแสดง รวม 122 ประเทศ โดยนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้อย่างผสมกลมกลืนกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีคำถามพร้อมมีคำตอบให้ เช่น มองโลกอนาคตและความลับที่มนุษย์ต้องการค้นหา โลกจะเป็นอย่างไรหากไร้ดวงจันทร์ ทำไมช้างแมมมอธต้องสูญพันธุ์ พร้อมชมโครงกระดูกของช้างแมมมอธที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนแม่บ้านที่สามารถสื่อสารและเคลื่อนไหวได้เองอย่างอัตโนมัติ และชมโรงภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ยาว 50 เมตร และกว้าง 10 เมตร ทั้งนี้ ปรัชญาของงานคือ ภูมิปัญญาของธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นให้มนุษย์ตระหนักถึง 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่เสื่อมโทรม เช่น ภาวะโลกร้อน 2. ข้อจำกัดและสภาวะขาดแคลนทรัพยากรพลังงาน 3. ความขัดแย้งในภูมิภาคและมวลมนุษยชาติ 4. ความยากจนและความหิวโหยในประเทศกำลังพัฒนา และ 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ด้วยภูมิปัญญาธรรมชาติ ข้อสังเกต ปัจจุบันประเทศต่างๆ ที่จัดงานเอ็กซ์โปจะเน้นหนักเรื่องสภาวะแวดล้อมกับมวลมนุษย์ต้องอยู่อาศัยร่วมกัน จึงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่นับวันว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้น สัญลักษณ์ของงานคือ ปู่ของป่า มีชื่อว่า โมริโซะ และหลานชาย ชื่อว่า คิดโคโระ ท่านที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการเข้าชมงาน สามารถซื้อทัวร์ชุด ได้ที่บริษัททัวร์ต่างๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ร้านสะดวกซื้อ และอินเตอร์เน็ต ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 233-5108, (02) 233-5110 ประเทศไทยก็ไปร่วมงาน มีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเป็นตัวแทนของประเทศ จัดสร้างศาลาไทย ด้วยมีวัตถุประสงค์จะนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยในศตวรรษที่ 21 การอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำลายธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสมดุลของธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สินค้าโอท็อปที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ครัวไทยสู่ครัวโลก ความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความคิดเห็นส่วนตัว หลายครั้งที่ไทยไปร่วมจัดงานระดับนานาชาติ มักไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หากพูดง่ายๆ คือไม่น่าประทับใจของผู้พบเห็นนั่นละครับ เรื่องนี้รัฐบาลควรหาทางปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งบางครั้งงานที่จัดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศเรา แต่เราก็ฝืนใจไปจัด เพราะผลที่ได้มันไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามักมีผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงและข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนศาลาไทยเพียงเวลาน้อยนิดทุกครั้งไป
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
50000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 359
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM