เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ราคาปุ๋ยเคมีมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
    ผมสนใจการเกษตรมาหลายปี การเพาะปลูกต้นไม้ ผมใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป แต่เห็นว่าปุ๋ยเคมีมีราคาแพง อยากทราบว่าราคาปุ๋ยแต่ละชนิดที่เป็นราคากลางในตลาดนั้น ปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรนั้นมีราคาขายอย่างไร ขอคำแนะนำจากคุณหมอเกษตรด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    ราคาปุ๋ยเคมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ หากช่วงใดเกษตรกรต้องการใช้ในปริมาณมาก ราคาก็จะขยับขึ้นตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าช่วงปลายฤดูราคาปุ๋ยไนโตรเจน จะอ่อนตัวลงกว่าต้นและกลางฤดูฝน เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่เร่งการเจริญเติบโต ต้นไม้ที่มีความต้องการสูงในระยะแรก ส่วนในทางตรงข้าม สูตรปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียมสูง มีราคาสูงขึ้นในปลายฤดู เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่พืชต้องการในระยะใกล้ฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม ต้องมีการใช้ร่วมกันทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มความร่วนซุย ช่วยดูดซับน้ำ เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน แต่มีธาตุอาหารปริมาณต่ำ ส่วนปุ๋ยเคมีจะให้ธาตุอาหารในปริมาณสูง ดังนั้น การเดินสายกลางจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
50000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 356
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM