เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกมะระจีน และถั่วฝักยาว ไม่งาม
   
ปัญหา :
 
 

    ผมเริ่มทำการเกษตรมาเป็นเวลา 4-5 เดือนแล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกผักสวนครัว มีปัญหาหลายอย่างจึงขอถามปัญหาจากหมอเกษตร-ทองกวาว ดังนี้

  1. ผมปลูกมะระจีนไว้ประมาณ 100 ต้น เมื่อออกผลรุ่นแรก ๆ ขนาดไม่โตเท่าที่ควร มีความยาวสักคืบเท่านั้น แม้จะมีการใส่ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น ทุก ๆ 7 วัน ระยะติดผลใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 เป็นเพราะเหตุใด ในถั่วฝักยาวก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน
  2. การใช้สารสกัดสะเดากำจัดและไล่แมลง หากต้องการให้มีประสิทธิภาพสูงจะทำอย่างไร เพราะควบคุมเพลี้ยไฟไม่ได้เลย
  3. ขอสูตรสมุนไพรควบคุมเพลี้ยไฟในพริก กระเจี๊ยบเขียว และหนอน เจาะฝักถั่วฝักยาว และแมลงวันทองเจาะผลมะระจีน
  4. การปลูกมะระถ้าจะให้แบบระบบน้ำหยด จำนวน 100 ต้น ควรให้น้ำปริมาณเท่าใด และให้กี่วันครั้ง รวมตลอดระยะปลูกจะใช้ปริมาณเท่าใด
  5. การทำการเกษตรโดยใช้หลักชีวเกษตร มีหลักการอย่างไรบ้างครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. ผลมะระจีนไม่โต แม้มีการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเตรียมดินไม่ดีพอ หรือการขาดน้ำระยะติดผล หรือการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยไฟที่เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน มีปากชนิดดูดกันน้ำเลี้ยง ทำให้ยอดอ่อนรวมทั้งผลแคระแกร็น วิธีปลูก มะระจีนให้ได้ผล ทำได้คือ การเตรียมดินให้ลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน ย่อยดินให้ละเอียด หว่านปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัม ต่อไร่ พร้อมใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1,500-2,000 กิโลกรัม ต่อไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ยกแปลงสูง 30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร รดน้ำพอชุ่ม หากมีงบประมาณพอเพียง ให้คลุมด้วยพลาสติกสีดำเพื่อรักษาความชื้นในดินและควบคุมวัชพืชไปพร้อม ๆ กัน การเตรียมกล้า เพาะกล้าในถาดเพาะสำเร็จ หรือถุงเพาะขนาดเล็กอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีวัสดุเพาะประกอบด้วย ทรายหยาบ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเก่าและดินร่วน อัตราส่วน 1:1:1 เท่ากัน วางเมล็ดกลบตื้น ๆ รดน้ำพอชุ่มอย่าให้แฉะ เช้าและเย็น ย้ายกล้าปลูกในแปลงเมื่อมีใบ 4-5 หรืออายุ 15-20 วัน ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50-75 เซนติเมตร และระหว่างต้น 100 x 120 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1-2 ต้น เปิดหลุมขนาดใหญ่กว่าดินเพาะในถาด หรือถุงเพาะเมล็ด ฉีกถุงหรือถอนจากหลุมถาดเบา ๆ อย่าให้รากขาด ปลูกลงหลุมกลบดินพอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นทำค้าง ปักไม้ยาว 2-2.5 เมตร ห่างจากหลุมปลูกเล็กน้อย ส่วนปลายสอบเข้าหากันแบบกระโจม ผูกด้วยเชือกตอนปลายให้แน่น ผูกเชือกไนลอนขนานกับพื้นดินจากยอดเสาค้างตลอดแนวทุกระดับ 50 เซนติเตร ตามความยาวของแปลง สำหรับให้เถามะระไต่ขึ้นบนค้าง และรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือ 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม ต่อไร่ ห่างจากโคนต้นเล็กน้อย แล้วรดน้ำตามทันที หมั่นกำจัดวัชพืชออกอย่าให้แย่งน้ำและอาหารของต้นมะระ เมื่อพบการระบาดของโรคราน้ำค้างให้ฉีดพ่นด้วยแบนโคเซฟ อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ 2-3 ครั้ง ทุก ๆ 7 วัน ระยะติดผลอย่าให้ขาดน้ำ หากขาดน้ำผลจะคดงอไม่สมบูรณ์ ในช่วงอากาศแห้งแล้งหรือขาดน้ำมักพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้ฉีดพ่นด้วยไดเมทโธเอท หรือคาร์โบซัลแฟน ตามอัตราแนะนำฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วัน 2-3 ครั้ง การระบาดจะหมดไปและให้งดใช้สารเคมีทันที หากต้องการให้ต้นมะระงามอาจฉีดพ่นหรือรดด้วยปุ๋ยน้ำหมักเป็นครั้งคราว เมื่ออายุครบ 45-50 วัน จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลมะระได้ และเก็บได้อีก 17-20 ครั้ง หากเก็บวันเว้นวัน เก็บครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ 85-90 วัน การดูแลรักษาที่ดีจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม ต่อไร่ การปลูกถั่วฝักยาว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดา ในการกำจัดเพลี้ยไฟขั้นแรกต้องฉีดพ่นสารสกัดในตอนเย็น หรือพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน เนื่องจากสารสกัดจากสะเดาจะเสื่อมคุณภาพเมื่อสัมผัสกับแสงแดดจ้า นอกจากนี้ เกษตรกรบางราย ยังใช้ร่วมกับสาบเสือ ขมิ้นชัน บอระเพ็ด ผกากรอง และตะไคร้หอม ในอัตราเท่ากัน โขลกให้ละเอียด หมักในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองน้ำหมักเจือจางในน้ำ 3 เท่า ฉีดพ่นกำจัดแมลงได้ผลดีในระดับหนึ่ง สิ่งสำคัญระวังอย่าให้กระทบกับความแห้งแล้ง หรือขาดน้ำ การระบาดของเพลี้ยไฟก็จะทุเลาลง
  3. สูตรสมุนไพร ควบคุมแมลงศัตรูพืชใช้ตาม ข้อ 2 และเพื่อให้การระบาดของแมลงศัตรูน้อยลง ควรใช้วิธีอื่น ควบคู่ไปด้วย เช่น กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟและใช้สารเคมีบ้างบางครั้งตามความเหมาะสม ส่วนหนอนเจาะฝักถั่ว มักระบาดรุนแรงในระยะฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้ง เกิดจากผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งวางไข่ตามกลีบดอกถั่วฝักยาว และจะฟักออกเป็นตัวภายใน 3 วัน เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเข้ากัดกินฝักถั่ว วิธีป้องกัน ก่อนการปลูกต้องไถพรวน พลิกตากดินเพื่อทำลายดักแด้ เป็นวิธีช่วยลดการระบาดลงได้ การป้องกันแมลงวันทองให้ห่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก็สามารถลดความรุนแรงลงได้
  4. ในช่วงอากาศแห้งแล้ง มะระจีนต้องการน้ำ 3-5 ลิตร ต่อต้น ดังนั้น 100 ต้น จะใช้น้ำอย่างน้อย 300-500 ลิตร ต่อวัน เมื่อรวมตลอดฤดูปลูก 90 วัน จะใช้น้ำ 36,000 ลิตร
  5. การเกษตรโดยวิธี ชีวเกษตร ไม่มีทฤษฎีที่แน่นอน แต่พอจะอนุมานได้ว่า เป็นการเกษตรที่อิงธรรมชาติมากที่สุด เช่น การเกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารสังเคราะห์ใด ๆ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและการปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว การกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชด้วยสารสกัดธรรมชาติ หรือใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมกันเองหรือใช้กับดักกาวเหนียว และกับดักแสงไฟดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งใช้พืชที่ทนต่อโรคและแมลงศัตรูทำลาย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
14
ตำบล / แขวง :
ห้วยป่าหวาย
อำเภอ / เขต :
พระพุทธบาท
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
18120
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 264
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM