เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
แหล่งปลูกและวิธีปลูกลิลลี่ที่ให้ผลดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมปลูกลิลลี่ไว้จำนวนหนึ่ง ที่จังหวัดลำปาง แต่บำรุงอย่างไรก็ให้ดอกขนาดเล็ก ไม่มีขนาดเท่ากับที่มีขายในตลาด จึงขอเรียนถามว่า แหล่งปลูกที่ดีนั้นควรมีสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และจะมีวิธีปลูกและบำรุงรักษาอย่างไรจึงจะได้ดอกขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่พบเห็นในแหล่งอื่นๆ ครับ
วิธีแก้ไข :
 
    ลิลลี่ จะให้ผลดี ดอกมีขนาดใหญ่ ต้องปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400 เมตร ขึ้นไป และต้องบังคับให้หมดระยะพักตัวด้วยอุณหภูมิต่ำมาแล้ว สิ่งสำคัญต้องมีน้ำอย่างพอเพียงตลอดฤดูปลูก การขนส่งดอกลิลลี่ไปยังตลาดต้องทำได้รวดเร็วและไม่บอบช้ำ ดินปลูกควรเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.5 อุณหภูมิในกลางวัน 20-25 องศาเซลเซียส และกลางคืน 13-18 องศาเซลเซียส ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ 70-75 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าปัจจัยอื่นๆ พันธุ์ที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันมี 2 กลุ่มคือ ลูกผสมจากตะวันออก เช่น พันธุ์คาซาบังก้า อาคาบูโก้ ไซเบอร์ และซิมปลอน ที่มีทั้งดอกสีขาว แดง และชมพู ซึ่งล้วนมีกลิ่นฉุนทุกพันธุ์ ลักษณะของดอกมี 6 กลีบ แยกจากกัน กลีบด้านนอกมีลักษณะคล้ายหนวดยื่นออกมาให้เห็นชัดเจน และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกผสมเอเชีย เช่น พันธุ์พราโต้ และโซลีมิโอ ลักษณะเด่นช่อดอกตั้งไม่คว่ำลงเหมือนกลุ่มแรก กลีบดอกมีจุดประหรืออาจไม่มีก็ได้ ดอกมีทั้งสีขาว ครีม เหลือง ส้ม ชมพู และแดง วิธีปลูก ควรปลูกภายในโรงเรือน ที่พลางแสงด้วยซาแรนสีดำ ในฤดูฝนต้องคลุมด้วยผ้าพลาสติกป้องกันน้ำฝนที่มากเกินความต้องการ ทำให้ลิลลี่เน่าตายทั้งแปลง โดยทั่วไปขนาดโรงเรือนนิยมใช้ขนาดกว้าง 12 เมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ เตรียมแปลงด้วยการไถดินให้ร่วน ตากดินจนแห้ง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 700-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ แกลบดิบ หรือเปลือกถั่วลิสงอีก 300 กิโลกรัม ต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน หากดินเป็นกรดจัดแนะนำให้ใส่ปูนขาวอีก 500-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านจนทั่วแปลงพร้อมคลุกเคล้าลงดินพร้อมกับปุ๋ยคอกดังกล่าวแล้ว จากนั้นจึงยกแปลงกว้าง 1.0-1.50 เมตร ความยาวให้เหมาะกับโรงเรือน ยกระดับแปลงสูงขึ้น 20-30 เซนติเมตร เว้นทางเดินไว้ 60 เซนติเมตร นำหัวพันธุ์ที่บังคับให้แทงหน่อยาว 0.5-1.0 นิ้ว ใช้ระยะปลูก 25x30 เซนติเมตร หรือ 30x30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก รดน้ำแปลงปลูกพอชื้น ขุดฝังหัวพันธุ์ตื้นๆ กลบด้วยดินที่ผสมแล้ว ช่วงปลูกระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม อากาศค่อนข้างร้อน ควรพลางแสงด้วยซาแรนชนิดตัดแสง 25-30 เปอร์เซ็นต์ แต่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ไม่จำเป็นต้องพรางแสงแต่อย่างใด การใส่ปุ๋ย หลังต้นงอกแล้วให้ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ทุก 2 สัปดาห์ จนถึงระยะตัดดอก รดน้ำเฉพาะตอนเช้าให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ ระยะติดดอกหากขาดน้ำจะทำให้ก้านดอกสั้นลง การพยุงต้นด้วยตาข่ายขนาด 4x4 นิ้ว ขึงเหนือแปลงปลูก เมื่อเห็นว่าต้นลิลลี่มีความสูง 20 เซนติเมตร และเลื่อนระดับตาข่ายให้สูงขึ้นตามความสูงของต้นลิลลี่ หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ การเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์และฤดูปลูก ให้ตัดดอกเมื่อดอกที่ 1-2 เริ่มเปลี่ยนสี เวลาตัดดอกควรตัดในตอนเช้าให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 10.00 น. ด้วยมีดหรือกรรไกรที่คมและสะอาด ตัดก้านดอกเหนือระดับพื้นดิน 5-7 เซนติเมตร เก็บในภาชนะสะอาดแล้วนำเข้าโรงคัดขนาดดอก จากนั้นริดใบที่ส่วนโคนของก้านดอกออกให้ก้านดอกที่ปราศจากใบยาง 10 เซนติเมตร การจัดเกรด แบ่งได้ 3 เกรด คือ เกรด A ช่อดอกหนึ่งมีดอก 3-5 ดอก ความยาวก้านดอก 70-100 เซนติเมตร เกรด B หนึ่งช่อดอกมี 2-3 ดอก ความยาวก้านดอก 50-70 เซนติเมตร และ เกรด C หนึ่งช่อดอกมี 1-2 ดอก และความยาวก้านดอก 30-50 เซนติเมตร นำดอกที่คัดเกรดแล้วมัดกำ กำละ 5 ช่อ แล้วสวมด้วยถุงพลาสติกใสที่เจาะรูให้ระบายอากาศได้ ลงส่วนของดอก นำก้านดอกแช่ลงในภาชนะที่มีน้ำสะอาด เก็บในตู้เย็นหรือห้องเย็นที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส เพื่อชะลอการบานของดอก ในระหว่างการขนส่งควรรักษาอุณหภูมิในห้องเย็นที่ 1-2 องศาเซลเซียส จะทำให้ดอกคงสภาพได้นานขึ้น
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
เจริญสุข 2
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
70000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 354
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM