เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนออกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นเกษตรกรผลิตผักอินทรีย์ มีความสนใจต้องการใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ผมจะติดต่อที่ไหน และมีขั้นตอนอย่างไร ทั้งวิธีการขอและการผลิต ขอคำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 

    กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับผู้ผลิตทั่วไป ขั้นตอนการออกใบรับรองมีดังนี้ 

 1.  กรมวิชาการเกษตร ประกาศให้ผู้ผลิตพืชอินทรีย์มารับใบสมัครพร้อมมีนักวิชาการให้คำแนะนำ    
 2.  ผู้ผลิตกรอกใบสมัครแล้วนำมายื่นที่กรมวิชาการเกษตร 
 3.  คณะอนุกรรมการตรวจสอบของกรมจะตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลของผู้ผลิตพร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการออกตรวจแปลง 
 4.  ผู้ผลิตตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มอบเอกสาร วิธีดำเนินการผลิตให้ พร้อมชี้แจงในรายละเอียด 
 5.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ผู้ผลิตกรอกรายละเอียดการผลิตแล้ว หากมีข้อแก้ไขปรับปรุงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 6.  ทำสัญญาตามข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตกับกรมวิชาการเกษตร และนัดหมายวัน เวลา กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจแปลงหรือโรงงาน และกำหนดค่าใช้จ่ายการตรวจ ครั้งที่ 1
 7. ให้การฝึกอบรมกับผู้ผลิตด้านการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศไทย
 8. ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบในแปลงและโรงงานแล้วจัดทำรายงาน 
 9.  รายงานที่จัดทำจาก ข้อ 8 จะส่งให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 1 ชุด ผู้ผลิต 1 ชุด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ชุด 1
 10.  หากรายงานได้รับอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว กรมจะมอบสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ผลิต แล้วเจ้าหน้าที่ออกตรวจแปลงหรือโรงงานเป็นครั้งที่ 2 และแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นครั้งที่ 2 เช่นเดียวกัน 
 11.  ผู้ผลิตต้องแจ้งปริมาณการผลิตพร้อมติดสลากสัญลักษณ์กับกรมวิชาการเกษตร ทุก 3 เดือน 
 12.  ใบรับรองมีอายุเพียง 1 ปี เมื่อครบกำหนดเวลาจะต้องตรวจสอบยืนยันซ้ำตามระบบเดิมที่ผ่านมา ต้องการรายละเอียดสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรในวันและเวลาทำการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
8
ตำบล / แขวง :
หนองกุลา
อำเภอ / เขต :
บางระกำ
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
65140
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 353
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM