เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เนื้อส้มโอเป็นเมล็ดข้าวสาร เกิดจากอะไร
   
ปัญหา :
 
 
    ดิฉันปลูกส้มโอไว้จำนวนหนึ่ง ขณะนี้กำลังเริ่มให้ผลผลิตและเนื้อผลเริ่มมีปัญหา คือเนื้อของผลส้มโอมีลักษณะเป็นเมล็ดข้าวสาร ร่วนเป็นผง รสชาติไม่ดีเลย จะมีวิธีแก้อย่างไรคะ ปัจจุบันใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ำจากหอยเชอรี่ และปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ดิฉันควรจะลดหรือเพิ่มอะไรอีกหรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
วิธีแก้ไข :
 
    เนื้อส้มโอ มีลักษณะเป็นเมล็ดข้าวสาร ฟ่าม ไม่มีรสชาติ เกิดขึ้นได้จาก 2 กรณี คือกรณีแรกเกิดขึ้นเนื่องจากการให้น้ำไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ติดผลแล้ว ส่วนการใช้ปุ๋ยนั้น ควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี นับว่าเหมาะสมดี ส้มโออายุ 1-3 ปี หรือระยะยังไม่ให้ผล แนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1-2 ปุ้งกี๋ ต่อต้น พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 200-300 กรัม ต่อต้น ช่วงต้นฤดูและปลายฤดูฝน แต่เมื่อส้มโอให้ผลแล้วหรือมีอายุ 4 ปีขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 บำรุงต้นให้แข็งแรง อัตรา 200-300 กรัม ต่อต้น เมื่อส้มโอออกดอกให้ใส่ปุ๋ย สูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 ในอัตราเดียวกัน เมื่อติดผลแล้ว 5-6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตราเดียวกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของทั้งรสชาติและขนาดของผล ใส่ปุ๋ยด้วยวิธีหว่านรอบทรงพุ่ม หากเป็นไปได้ควรรดน้ำตามทันที ถ้าต้องการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นให้ขุดร่องขนาดเล็ก กว้าง 5 และลึก 5 เซนติเมตร รอบทรงพุ่มใส่ปุ๋ยลงตามร่องและกลบดิน รดน้ำตาม จะช่วยให้ต้นส้มโอนำปุ๋ยไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้น ต้องเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการใช้ปุ๋ยทุกครั้ง เป็นวิธีประหยัดต้นทุนการผลิตลง ส่วนการใช้ปุ๋ยน้ำหมักก็ให้ใช้ได้ตามที่เคยใช้มาก่อน แต่ขอให้สังเกตว่าเมื่อพบต้นส้มโอสมบูรณ์ดีก็ควรงดการใช้ปุ๋ยลง มิเช่นนั้นแล้ว ส้มโอ จะเฝือใบ พลอยไม่ติดดอกผลได้ การเกิดเนื้อฟ่ามกรณีที่ 2 เนื่องจากการเก็บผลแก่เกินไป ทั้งนี้ควรเก็บเกี่ยวผลที่มีอายุไม่เกิน 7 เดือนครึ่งหลังจากติดผล ดังนั้น เมื่อแก้ปัญหาทั้งสองข้อนี้ได้ ส้มโอของคุณจะไม่เกิดปัญหาเนื้อเป็นเมล็ดข้าวสารและฟ่ามอีกต่อไปครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ปีที่ 17 ฉบับที่ 352
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM