เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ราคาปุ๋ยเคมี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมยึดอาชีพเกษตรกรรมมาหลายปีแล้ว นับว่ามีความสุขดีพอสมควร ผมทำการเกษตรหลายอย่าง ในบางโอกาสผมจำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมี จึงต้องการทราบราคาปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ
วิธีแก้ไข :
 

    ในช่วง 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ราคาปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ ขยับสูงขึ้น ทั้งนี้ มีปัจจัยสำคัญสองประการคือ

  1. ผลจากราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้น จึงมีผลต่อการขนส่งโดยตรง
  2. ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยมากขึ้น จึงทำให้ราคาปุ๋ยเคมีแพงขึ้นตามไปด้วย ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ จากตารางแสดงให้เห็นว่า ในช่วง 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21 เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ปุ๋ยยูเรีย 46 เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ปุ๋ย 0-0-60 (โพแทสเซียมคลอไรด์) ปุ๋ย 16-20-0 (แอมโมฟอส) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ยสูตร 16-16-8 ราคาเพิ่มขึ้น 800, 1,000, 600, 900, 600, 500 และ 900 บาท ต่อเมตริกตัน หรือ ต่อ 1,000 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยอย่างชาญฉลาดนั้น ต้องผสมผสานร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพราะนอกจากจะลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยแล้ว ยังเพิ่มอินทรียวัตถุลงดิน ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ให้สามารถย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
ศรีราชา
จังหวัด :
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 345
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM