เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ราคาลูกเป็ด-ลูกไก่พันธุ์
   
ปัญหา :
 
 
    ผมยึดอาชีพเกษตรกรรมมาหลายปีแล้ว นับว่ามีความสุขดีพอสมควร ผมทำการเกษตรหลายอย่าง ในบางโอกาสผมจำเป็นต้องซื้อลูกไก่มาเลี้ยงในฟาร์ม จึงต้องการทราบราคาลูกเป็ดและไก่ไปพร้อมกัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการจัดการระบบฟาร์มของผมต่อไป ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อข้อมูล จากคุณหมอเกษตร ทองกวาว ไว้ ณ โอกาสนี้
วิธีแก้ไข :
 
    ราคาลูกไก่พันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในบางประเภท ตามตารางดังต่อไปนี้ จากตารางที่ 2 ลูกไก่พันธุ์ไข่อายุ 1 วัน และราคาลูกเป็ดเนื้ออายุ 1 วัน มีราคา 27.00 และ 32.00 บาท ต่อตัว โดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ส่วนพันธุ์ไก่เนื้ออายุ 1 วัน ราคาลดลงตัวละ 2.00 บาท ลดจากราคาตัวละ 8.50 บาท เหลือเพียงตัวละ 6.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การเลี้ยงเป็ดและไก่ต้องมีมาตรการคุมเข้ม โดยป้องกันไม่ให้นกทุกชนิดเข้ามากินอาหารในโรงเรือนหรือเล้าไก่ได้ อาจใช้ตาข่ายตาห่างล้อมโรงเรือนไว้อย่างมิดชิด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเรือนโดยไม่จำเป็น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องให้แช่เท้าในอ่างที่มียาฆ่าเชื้อทุกครั้ง เมื่อพบมีไก่ตายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบทันที เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ให้ปิดปากปิดจมูกด้วยหน้ากากให้มิดชิด นอกเหนือจากวิธีการป้องกันโรคแล้ว การจัดการด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัย การให้อาหารที่มีคุณภาพ การใช้วัคซีนตามกำหนดเวลา การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดี จะเป็นช่องทางให้การเลี้ยงสัตว์ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ขอเรียนเพิ่มเติมว่า การจะทำกิจการใด ๆ ก็ตาม ขอให้ตระหนักถึงต้นทุนการผลิตในไร่นาหรือในฟาร์มไว้ในลำดับต้นๆ โดยให้ยึดหลักว่า ค่อยเป็นค่อยไป สร้างพื้นฐานให้มั่นคง โอกาสผิดพลาดมักไม่เกิดขึ้น หากมีบ้างก็สามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
ศรีราชา
จังหวัด :
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 345
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM