เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 และ สุรินทร์ 1
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นเกษตรกรมือใหม่ และมีที่ทำนาอยู่หลายสิบไร่ มีความสนใจจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวปลูก จากพันธุ์เดิมที่เคยใช้มาก่อน เคยมีเพื่อนบอกว่า ข้าวพันธุ์ใหม่ เช่น ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 และ สุรินทร์ 1 แต่ไม่ทราบว่าดีอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร และจะติดต่อหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งใด
วิธีแก้ไข :
 
    ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับการพิจารณารับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ใน ปี พ.ศ. 2543 จัดอยู่ในประเภทข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้ปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 113-126 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ต้นสูง 104-113 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน คอรวงสั้น เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดข้าวกล้อง ยาวประมาณ 7.60 มิลลิเมตร ลักษณะเด่น เป็นข้าวที่มีแป้งสุกนุ่มเหนียว กลิ่นหอม เป็นพันธุ์ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 650-774 กิโลกรัม ต่อไร่ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่นเดียวกับพันธุ์ปทุมธานี 1 เริ่มปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 และผ่านการพิจารณารับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2543 มีอายุเก็บเกี่ยว 119 วัน ความสูง 114 เซนติเมตร เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.9 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ทรงกอตั้ง รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น ระแง้ถี่ปานกลาง ฟางแข็ง มีความสามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวได้ดี แต่ไม่ต้านทานแมลงปั่ว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 807 กิโลกรัม แหล่งที่ปลูกได้ดี คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง คัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 และผ่านการรับรองพันธุ์ จากคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ทรงกอตั้งตรง ใบมีสีเขียวเข้ม รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน สูง 122 เซนติเมตร เมล็ดร่วงจากรวงยาก เมล็ดข้าวเปลือกมีสีฟาง เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.9 มิลลิเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 620 กิโลกรัม ลักษณะเด่น มีความต้านทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้งได้ดี ทนต่อดินเค็มและสภาพแห้งแล้งได้ดี เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ ขนมจีน และแผ่นแป้ง แหล่งจำหน่ายพันธุ์ สอบถามที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร โทร. (02) 577-1688-9, 577-1300 ในวันเวลาราชการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
3
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
18000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 263
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM