เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เทคนิคการผสมปุ๋ยใช้เอง
   
ปัญหา :
 
 
    ในแถบบ้านผมพอหาซื้อแม่ปุ๋ยเคมีได้ และผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์พบว่า สามารถนำแม่ปุ๋ยมาปรับให้เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ ได้ จึงมีความสนใจจะทำปุ๋ยใช้เอง คือ สูตร 15-15-15, 16-20-0 และ 13-13-21 นั้น มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ยในปริมาณเท่าใด และแม่ปุ๋ยที่นำมาใช้ผสมปุ๋ยใช้เองนั้นเป็นปุ๋ยอะไร ที่ได้ผลดีและปฏิบัติสะดวก ขอความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    แม่ปุ๋ย ที่แนะนำมาผลิตปุ๋ยผสมใช้เองสูตรต่างๆ มี 3 ชนิด คือ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ยูเรีย (46-0-0) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตราส่วนการผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ ทำได้ ข้อควรพิจารณา เพื่อความสะดวกในการชั่งน้ำหนักแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด ให้ปัดเศษกิโลกรัมขึ้นเป็นตัวเลขเต็มหน่วย ควรนำแม่ปุ๋ยเก็บในที่ร่ม ไม่ถูกแดดและฝน ผสมปุ๋ยในปริมาณที่ต้องการใช้เท่านั้น ไม่ควรเก็บไว้เกิน 15 วัน หลังการผสมปุ๋ยแล้ว ส่วนสารตัวเติมใส่ไว้เพื่อสะดวกในการคำนวณ ปริมาณต่อพื้นที่ ตัวอย่าง ต้องการผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง สูตร 13-13-21 จำนวน 500 กิโลกรัม ต่อไร่ ให้ผสมแม่ปุ๋ย 3 ชนิด จำนวน 145+85+175 => 405+ สารตัวเติม 95 = 500 กิโลกรัม ทั้งนี้ ส่วนใหญ่สารตัวเติม นิยมใช้ทรายและดินร่วนมาผสมกับเนื้อปุ๋ย และหากไม่จำเป็นไม่แนะนำให้ใส่สารตัวเติม เพราะเป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้น จะเห็นว่า ตัวเลข 500 เมื่อนำไปคำนวณปริมาณการใช้ต่อพื้นที่จะง่ายกับตัวเลขที่เป็นเศษ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
บ่อแฮ้ว
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
52000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 344
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM