เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การทำนาหว่านและนาดำ
   
ปัญหา :
 
 

    ผมขอรบกวนถามข้อมูลจากคุณหมอเกษตร ดังนี้

  1. ผมมีพื้นที่ลุ่มอยู่ ประมาณ 1 ไร่ ผมจะใช้พื้นที่ทำนา แต่พันธุ์ข้าวที่มีอยู่เป็นข้าวไร่ จะปลูกได้หรือไม่
  2. ผมอยากทราบวิธีทำนาหว่านและการทำนาดำ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนเท่าใด
  3. หากทำนา ปีละ 1 ครั้ง และทำหลายครั้ง จะใช้พันธุ์ข้าวเหมือนกันหรือไม่ ผมจะหาพันธุ์ได้ที่ไหน แต่ละพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวเท่าใด
  4. ในไร่ของผมมีหญ้าอยู่ชนิดหนึ่ง เป็นกอ สูงเมตรเศษ ลำต้นเป็นข้อ ใบกว้าง ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ลักษณะคล้ายต้นอ้อ ผมอยากทราบว่าเป็นหญ้าอะไร และมีโปรตีนเท่าไร ถ้าจะต้องปลูกใหม่ควรใช้หญ้าพันธุ์อะไร ขณะนี้ผมใช้เลี้ยงแพะอยู่
วิธีแก้ไข :
 
  1. พื้นที่ลุ่ม หากมีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็สามารถใช้ทำนาได้ แต่พื้นที่ 1 ไร่ เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก หากใช้ทำนาหรือปลูกข้าวจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จากผลการวิจัยสรุปว่า การประกอบอาชีพการทำนานั้น อย่างน้อยต้องมีพื้นที่ 5 ไร่ เป็นอย่างน้อย พันธุ์ข้าวไร่ เป็นพันธุ์ที่พัฒนามาปลูกในที่ลาดเอียงตามเนินเขาที่ไม่มีน้ำขัง หากนำมาปลูกในสภาพนาลุ่ม หรือ นาสวน จะไม่ได้ผลดี จึงขอแนะนำให้ใช้พันธุ์อื่นปลูกแทน
  2. วิธีทำนาหว่านน้ำตม เตรียมดิน โดยการไถดะไถแปร คราดกลบวัชพืชลงดิน หมักไว้ 4-5 วัน จากนั้นใช้ขลุกทุบดินทำเทือกให้ดินเหนียว ปรับผิวหน้าให้เรียบเสมอกันทั้งแปลง ใช้จอบหรือไหกระเทียมดองผูกเชือกลากเปิดร่องตื้น ๆ ตามแนวทิศทางลมห่างกันทุก ๆ 4-5 เมตร ใช้เป็นทางเดิน ทางระบายน้ำ และให้ลมพัดผ่านแปลงข้าวได้ดี การเตรียมเมล็ด คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ แช่น้ำ 1 คืน หุ้มด้วยกระสอบเปล่า เก็บในที่ร่มอีก 2 คืน เมื่อเมล็ดข้าวงอก นำไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ ก่อนหว่านเมล็ดระบายน้ำเข้าแปลงจนท่วมลึก 1 เซนติเมตร แล้วหว่านเมล็ดให้ทั่ว อัตรา 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ อีก 2-3 วัน เมล็ดเริ่มตั้งตัวได้ ครบ 1 เดือน หว่านปุ๋ย สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม ต่อไร่ เพิ่มระดับน้ำลึก 5 เซนติเมตร และรักษาระดับน้ำไว้ในระดับเดิม หมั่นเก็บวัชพืชให้แปลงข้าวสะอาดอยู่เสมอ หากมีการระบาดของโรคแมลงศัตรูเกิดขึ้นให้ฉีดพ่นสารเคมีตามความจำเป็น ก่อนข้าวออกรวง 15-20 วัน หว่านปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่ จะช่วยทำให้เมล็ดข้าวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และระบายน้ำออกจากแปลงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว 30 วัน จะทำให้เมล็ดข้าวแกร่งยิ่งขึ้น ระยะนี้หากมีฝนตกจนเมล็ดข้าวเปียกชื้น หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วต้องตากในลานตากจนแห้งสนิท ก่อนเก็บไว้ในยุ้งฉาง หรือจำหน่าย วิธีทำนาดำ เตรียมกล้าเช่นเดียวกับวิธีหว่านน้ำตม เมื่อต้นกล้ามีอายุ 21-30 วัน ถอนกล้า นำไปปลูกในแปลงที่ไถดะไถแปรทำเทือกไว้ก่อนแล้ว ต้องการให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดียิ่งขึ้นควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัม ต่อไร่ ก่อนปักดำข้าว 1 วัน อัตราเมล็ดที่ใช้ 5 กิโลกรัม จะได้ต้นกล้าสำหรับปลูก 1 ไร่ รักษาระดับน้ำ เก็บวัชพืชฉีดพ่นสารเคมีตามความจำเป็น ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเช่นเดียวกับการทำนาหว่าน ระบายน้ำออกจากแปลงก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน อายุเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง ส่วน กข 23 ชัยนาท 1 หอมคลองหลวง 1 หรือหอมสุพรรณบุรี เฉลี่ยประมาณ 120 วัน ข้อดีของการทำนาหว่านน้ำตม จะช่วยประหยัดค่าแรงงานถอนกล้าและปักดำ นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าวิธีปักดำ ประมาณ 7-10 วัน
  3. ข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง หรือ พันธุ์อายุ เช่น พันธุ์ กข 23 ชัยนาท 1 หอมคลองหลวง 1 และ หอมสุพรรณบุรี ปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปรังและนาปี ส่วนพันธุ์ข้าวไวแสง หรือ พันธุ์ฤดู เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ขาวตาแห้ง ขาวนางเนย เจ๊กเชย หรือเจ๊กกระโดด จะปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี หรือฤดูฝนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ในเดือน พฤศจิกายน จากคำแนะนำของสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ไม่แนะนำให้ปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันต่อเนื่องในปีเดียวกัน เพราะจะส่งเสริมให้มีการสะสมโรคและแมลงศัตรูในนา จะทำให้เกิดการระบาดของศัตรูขึ้นได้ง่าย แหล่งพันธุ์ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ
  4. ลักษณะของต้นหญ้าที่เล่ามานั้น น่าจะเป็น ต้นเลา ซึ่งมีโปรตีน ระหว่าง 8-12 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะปลูกหญ้าพันธุ์ใหม่ ควรปลูก พันธุ์เนเปีย หรือ หญ้าขน ชนิดใดชนิดหนึ่ง เนื่องจากให้ผลผลิตสูง และมีความน่ากิน (สำหรับสัตว์เลี้ยง) สูง แต่หากหญ้าชนิดที่ปลูกไว้ก่อนใช้เลี้ยงแพะได้ผลดีก็ควรรักษาไว้และปลูกต่อไปได้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
ไชยราช
อำเภอ / เขต :
บางสะพานน้อย
จังหวัด :
ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 262
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM