เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ นั้น สำคัญไฉน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความข้องใจเกี่ยวกับเรื่องลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ นั้น เขาทำอย่างไร นำส่วนใดมาใช้ได้ และประโยชน์ของลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ นั้น มีอะไรบ้างครับ ขอความกรุณาอธิบายรายละเอียดให้ทราบด้วยครับ ขอขอบคุณมาเป็นการล่วงหน้า
วิธีแก้ไข :
 
    อันดับแรกขอพูดถึง ดีเอ็นเอ ก่อนเป็นเบื้องต้น ดีเอ็นเอ ย่อมาจากคำว่า ดีออกซี่ไรโบนิวคลีอิด แอซิด ส่วนใหญ่นิยมเขียนคำย่อภาษาอังกฤษ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม ที่มีอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีลักษณะเป็นเส้นคู่และมีเบส 4 ตัว ยึดเอาไว้ เบสทั้ง 4 คือ อาดินีน ไธอะมีน กัวนีน และไซโตซีน เรียงสลับกันไปคล้ายกับบันได ที่บิดเกือบเป็นเกลียว ดีเอ็นเอ ในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์หากจับยืดออกจะยาว 1.7 เมตร ทั้งเส้นมีเบสอยู่ประมาณ 3 พันธุ์ล้านคู่ ดีเอ็นเอ แม้มีขนาดเล็กแต่กลับมีบทบาทสำคัญที่น่าทึ่ง เนื่องจากเป็นตัวควบคุมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ดีเอ็นเอ ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ จึงเป็นวิธีการนำเส้น ดีเอ็นเอ มาจำแนกในความเหมือนหรือความแตกต่างกัน โดยมีเทคนิคเฉพาะสิ่งที่นำมาใช้หาลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม ชิ้นเนื้อ และเยื่อบุภายในช่องปาก ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ มีวิธีทำดังนี้ 1. การสกัดแยก ดีเอ็นเอ เช่น นำคราบอสุจิของมนุษย์ที่ก่อคดีข่มขืนแล้วหลบหนีไปด้วยวิธีปั่นหรือตีให้เซลล์แตก แล้วทำให้โปรตีนตกตะกอนเพื่อแยกเอาเฉพาะ ดีเอ็นเอ ออกจากคราบอสุจิ 2. นำเส้น ดีเอ็นเอ มาตัดให้สั้นลงด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะตำแหน่งแล้วแยกด้วยกระแสไฟฟ้าบนแผ่นวุ้น ทำให้เกิดเป็นแถบเล็ก ๆ เรียงตัวอยู่บนแผ่นวุ้น 3. ย้ายแถบ ดีเอ็นเอ จากแผ่นวุ้นไปไว้บนแผ่นไนลอน จากนั้นจึงนำแถบ ดีเอ็นเอ ที่ได้ไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับแถบ ดีเอ็นเอ ของผู้ต้องสงสัยด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งมีแถบคล้ายกับบาร์โคดที่ติดอยู่กับสินค้าในห้างสรรพสินค้าทั่วไป หากแถบ ดีเอ็นเอ เหมือนกัน แสดงว่าผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ก่อคดีไว้อย่างแน่นอน ประโยชน์ของลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ นอกจากใช้ตรวจสอบผู้ก่อคดีข่มขืนดังตัวอย่างแล้ว ยังใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ใช้ตรวจสอบคู่แฝด หากมีการพลัดกันตั้งแต่แรกคลอด และนำไปใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ดังกล่าว
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
3
ตำบล / แขวง :
เสนางคนิคม
อำเภอ / เขต :
เสนางคนิคม
จังหวัด :
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
37290
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 338
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM