เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สนใจปลูกสักและประดู่
   
ปัญหา :
 
 
    ดิฉันมีที่ดินอยู่ที่จังหวัดหนองคาย แต่ตัวเองมีครอบครัวอยู่ในภาคกลาง จะกลับไปเยี่ยมบ้านปีละ 2 ครั้ง จึงมีความคิดอยากจะปลูกไม้ยืนต้นทิ้งเอาไว้ เช่น ไม้ประดู่ และสักทอง ตอนนี้คุณพ่อเก็บเมล็ดประดู่และเมล็ดสักไว้ แต่ยังไม่ทราบวิธีปลูก จึงขอเรียนถามปัญหา ดังนี้
  1. วิธีเพาะเมล็ดต้องพรางแสงหรือไม่
  2. ระยะปลูกห่างกันอย่างไร
  3. การดูแลรักษา
  4. เคยมีคนบอกว่า ต้องใช้เหง้าปลูก ทำไม ถึงใช้เหง้าคะ ใช้ทั้งต้นได้หรือไม่
  5. ก่อนปลูกและก่อนตัดต้องขออนุญาตหน่วยงานใด
วิธีแก้ไข :
 
  1. วิธีเพาะเมล็ดสักและประดู่ การเพาะกล้าไม้ทุกชนิดควรมีการพรางแสง เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วขณะเมล็ดพืชงอกไม่ต้องการแสง ต้องการเพียงความชื้นและอุณหภูมิ ตั้งแต่ 25 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งวัสดุที่ใช้เพาะเมล็ดควรสะอาด ปัจจุบันทั่วไปนิยมใช้ขี้เถ้าแกลบ หรือแกลบดำเป็นวัสดุเพาะ ก่อนนำเมล็ดมาเพาะควรทดสอบความงอกเสียก่อนจะไม่ต้องเสียเวลาหากเมล็ดสูญเสียความงอกไปแล้ว ด้วยวิธีล้างน้ำให้สะอาด หุ้มด้วยผ้าขาวบาง หรือกระดาษชำระชุบน้ำ เก็บไว้ในที่ร่ม หมั่นพรมน้ำพอชุ่ม ภายใน 7-15 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกปรากฏให้เห็น เมื่อพบว่างอกเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าใช้ได้
  2. ระยะปลูก ทั้ง สัก และ ประดู่ ใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร หรือ 4 x4 เมตร จะให้ผลไม่แตกต่างกัน ในกรณี 2x2 เมตร เมื่ออายุ 3-5 ปี ควรตัดล้างออกให้เหลือระยะ 2x4 เมตร
  3. การปลูกและดูแลรักษา ผมให้รายละเอียดไว้แล้ว ในหน้า 80 นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 14 ฉบับที่ 279 วันที่ 15 มกราคม 2545
  4. การปลูกสักที่ใช้เหง้า เนื่องจากมีการเจริญเติบโตได้ดี และทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี การปลูกด้วยต้นกล้าก็ใช้ได้ แต่การตั้งตัวและเจริญเติบโตจะช้ากว่าการปลูกด้วยเหง้า
  5. หากที่ดินใช้ปลูกเป็น สน.3 หรือ สปก. คุณสามารถขอขึ้นทะเบียนปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ได้ การตัดฟันนำมาใช้ประโยชน์จะได้รับความสะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้องแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ เพราะจะออกใบรับรองของราชการให้ สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ กรมป่าไม้ กทม. โทร. 0-2561-4292-4 หรือสำนักงานป่าไม้จังหวัดใกล้บ้าน
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
1
ตำบล / แขวง :
จระเข้ร้อง
อำเภอ / เขต :
ไชโย
จังหวัด :
อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
14140
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 284
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM