เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สูตรอาหารโคขุนอย่างง่าย
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีปัญหาขอเรียนถามคุณหมอเกษตร เรื่องการผสมอาหารโคขุน โดยใช้สูตรอย่างง่ายที่ผสมเองได้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง หวังว่าคุณหมอเกษตรคงจะตอบให้ทราบเร็ว ๆ นี้
วิธีแก้ไข :
 
    หลักสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อที่จะเลี้ยงขุนได้ดีนั้น ต้องประกอบด้วยโคพันธุ์ดี อาหารดี การจัดการที่ดี และการป้องกันโรคที่ดี ทั้งนี้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคงไม่ได้ อาหารโคเนื้อแบ่งได้ 2 ประเภท ประเภทแรกคือ อาหารหยาบ ได้แต่ต้นและใบพืชไม่ว่าจะเป็นตระกูลหญ้า หรือตระกูลถั่วก็ตาม เป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูง อีกประเภทหนึ่งคือ อาหารข้น มีเยื่อใยต่ำ แต่จะมีแป้ง โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน เป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้แล้ว ต้องเตรียมน้ำที่สะอาดให้กินอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โค 1 ตัว จะกินน้ำ 15-30 ลิตร ในหนึ่งวัน เกลือแร่ควรใส่รางไว้ให้กินตลอดเวลา หญ้าสดเตรียมไว้ให้กินตัวละ 20-50 กิโลกรัม ต่อตัว ส่วนหญ้าแห้งให้กินตัวละ 12-16 กิโลกรัม ต่อวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะได้วัวที่มีคุณภาพดีตามต้องการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
4
ตำบล / แขวง :
ป่าดาหลวง
อำเภอ / เขต :
บ้านหลวง
จังหวัด :
น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
55190
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 14 ฉบับที่ 276
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM