เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ
   
ปัญหา :
 
 
    ปัจจุบันผมมีอายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส.ทางด้านไฟฟ้ากำลัง แต่สนใจงานเกษตรอุตสาหกรรมแผนใหม่ พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ ผมมีทุนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าจะทำอะไรดี ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ผมมีความสนใจจะเข้าอบรมเกี่ยวกับอาชีพหลายสาขา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ครับ
วิธีแก้ไข :
 
    การประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น ต้องมีความอดทนสูง เพราะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร ต้องกรำแดดและฝน เบื้องแรกจะต้องมีความรักในอาชีพทางการเกษตร อีกทั้งประเทศเราประสบความล้มเหลวในระบบสหกรณ์ ดังนั้น การเกษตรจึงอยู่ในลักษณะตัวใครตัวมัน ข้อมูลในการช่วยวางแผนการผลิตมีน้อย หากเกษตรกรคนใดประสบความสำเร็จในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เกษตรกรรายอื่น ๆ ก็มักจะเลียนแบบในการผลิต ซึ่งผลตามมาคือผลผลิตล้นตลาดและส่งผลให้ราคาจำหน่ายตกต่ำแล้วก็เลิกรากันไป สำหรับตัวคุณวิสิทธิ์เองมีความถนัดทางด้านไฟฟ้ากำลัง ก็ลองพยายามค้นหาตนเองว่าชอบอาชีพนี้จริงหรือไม่ เมื่อเห็่นว่ารักและชอบ ควรนำข้อมูลแวดล้อมที่เป็นประโยชน์มาวิเคราะห์ว่าปัจจุบันตลาดต้องการอะไร ถ้าเปิดโรงงานขนาดเล็กบริการรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มีเวลาว่าง ลองแวะเวียนมาดูโรงงาน ของ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ภายในเกษตรกลางบางเขน ขอคำปรึกษากับนักวิชาการด้านเกษตรวิศวกรรม คุณคงจะได้ข้อมูลที่พอจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากสนใจด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืช การทำสวนไม้ผล การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา ไก่ และเป็ด รวมทั้งการแปรรูปอาหารอื่น ๆ ให้ติดต่อสอบถาม ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลางบางเขน โทร. 0-2579-0537, 0-2579-2294 ในวันเวลาราชการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
เนินพระ
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
21000
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 284
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM